Obavještenja za predmete - ELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI


- OPTIČKE KOMUNIKACIJE  
  Nastava 18.03.
- OSNOVI RAČUNARSTVA II   21.05.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   18.05.2024
  Dodatni online čas vježbi
- MATEMATIKA II   18.05.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA   17.05.2024
  Priprema za ispit
- OSNOVI DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA   16.05.2024
  Popravni kolokvijum
- RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE   15.05.2024
  Upravljanje pomoću mobilnog telefona
- OSNOVI RAČUNARSTVA II   15.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- BAZE PODATAKA   15.05.2024
  Poeni za aktivnost studijske 2023/24. godine
- ELEKTROENERGETIKA   15.05.2024
  Termin II kolokvijuma
- MULTIMEDIJALNI SISTEMI   15.05.2024
  Kolektivne konsultacije
- INFORMACIONI SISTEMI   14.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- MATEMATIKA IV   14.05.2024
  Колоквијум 2024. године
- ELEKTROMAGNETIKA   13.05.2024
  Raspored polaganja kolokvijuma
- TELEKOMUNIKACIONE MREŽE   13.05.2024
  Materijal za 11. termin predavanja
- OSNOVI RAČUNARSTVA II   12.05.2024
  Dvanaesti termin nastave
- SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   10.05.2024
  Rezultati kolokvijuma
- ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I   10.05.2024
  Termin održavanja POPRAVNOG KOLOKVIJUMA koji je zakazan za 16. 05. 2024.
- OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   10.05.2024
  Predavanja_Termin 9: 13.05.2024.
- TELEKOMUNIKACIONE MREŽE   08.05.2024
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
- OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   08.05.2024
  Popravni kolokvijum
- RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE   07.05.2024
  Komunikacioni interfejsi
- ELEKTROMAGNETIKA   06.05.2024
  Prijava kolokvijuma
- OSNOVI ELEKTRONIKE   06.05.2024
  Četvrta laboratorijska vježba
- Engleski jezik IV   06.05.2024
  Nova objava - 06.05.2024 14:21
- ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I   06.05.2024
  Datum održavanja POPRAVNOG KOLOKVIJUMA
- TELEKOMUNIKACIONE MREŽE   05.05.2024
  Materijal za deseti termin predavanja
- OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   05.05.2024
  Raspored održavanja treće laboratorijske vježbe
- MATEMATIKA II   04.05.2024
  Rezultati kolokvijuma
- ENGLESKI JEZIK-V STEPEN   01.05.2024
  kolokvijum - 01.05.2024 16:36
- OPTIČKE KOMUNIKACIJE   30.04.2024
  Nastava 13.05.
- INFORMACIONI SISTEMI   29.04.2024
  Rezultati kolokvijuma
- BAZE PODATAKA   29.04.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- OSNOVI RAČUNARSTVA II   28.04.2024
  Jedanaesti termin nastave 2023/24
- OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   27.04.2024
  Predavanja -Termin 8: 29.04.2024.
- SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   26.04.2024
  Termin kolokvijuma
- MULTIMEDIJALNI SISTEMI   25.04.2024
  Termin održavanja kolokvijuma
- OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   25.04.2024
  Uvid u radove (kolokvijum)
- RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE   24.04.2024
  Mikrokontrolerski uređaj - Automobil
- OPTIČKE KOMUNIKACIJE   24.04.2024
  Nastava 29.04.
- Engleski jezik II   24.04.2024
  Termin kolokvijuma - Engleski jezik II
- ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I   23.04.2024
  Rezultati kolokvijuma
- TELEKOMUNIKACIONE MREŽE   22.04.2024
  Materijal za deveti termin predavanja
- OSNOVI RAČUNARSTVA II   21.04.2024
  Deseti termin nastave 2023/24
- MATEMATIKA II   20.04.2024
  Termin kolokvijuma
- MATEMATIKA II   18.04.2024
  Termin online konsultacija
- ELEKTROENERGETIKA   18.04.2024
  Termin I kolokvijuma
- RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE   17.04.2024
  LCD i ultrasonični senzor
- OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA   17.04.2024
  Predavanja- Termin 7: 22.04.2024.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 84