Obavještenja za predmete - ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Engleski jezik IV

Резултати допунског септембарског рока

04.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Materijal sa prva tri termina predavanja

04.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA II

Osma nedjelja - predavanja i vježbe

04.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROMAGNETIKA

Online nastava

04.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Elementi teorije slučajnih procesa u telekomunikacijama

03.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROENERGETIKA

Predavanje 03.04.2020 godine

03.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 9. i 10. termin

03.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Predavanja (07.04.2020)

03.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Predavanje (06.04.2020.)

03.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Kolokvijum

03.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPTOELEKTRONIKA

Materijal za VIII nedjelju nastave

02.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I

Materijal za izvodjenje nastave i vježbi predvidjenih za 02. 04. 2020.

02.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTRIČNA MJERENJA

Obavještenje

02.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MULTIMEDIJALNI SISTEMI

Nastava

02.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MULTIMEDIJALNI SISTEMI

Nastava

02.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Računske vježbe 2.04.

01.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe za 8. termin

01.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROENERGETIKA

Video konferencija

01.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

Drugi set zadataka postavljen na Moodle platformi - 01.04.2020 11:53

01.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE

Remote control

01.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Nastava iz Osnova elektronike za 8. nedjelju

01.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - INFORMACIONI SISTEMI

Nastava 2. april 2020.

01.04.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Primjer prvog kolokvijuma

31.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

IKM. Digitalne modulacije

30.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPTIČKE KOMUNIKACIJE

Materijal od 30.03.

30.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Materijal za računske vježbe - ISI, IKM

30.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Video uputstvo za vježbe u Orcad-u

30.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - PROGRAMIRANJE INTERNET APLIKACIJA

Online čas

30.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Izrada laboratorijskih vježbi

30.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Online predavanja 30.03.

29.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MJERENJA U ELEKTRONICI

Materijal za sedmu nedjelju nastave

29.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Predavanja (31.03.2020)

29.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - BAZE PODATAKA

Termin online vježbi i neophodna registracija

29.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

Online vježbe, 30.03.2020.

29.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

Resenja prvog seta zadataka za vjezbanje - 28.03.2020 14:26

28.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I

Kompletan materijal koji se odnosi na “Programiranje u Assembleru”

27.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROENERGETIKA

Online predavanje 27.03.2020 godine

27.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI RAČUNARSTVA II

Online nastava

26.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I

Materijal za izvodjenje nastave i vježbi predvidjenih za 26. 03. 2020.

26.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - Engleski jezik IV

Čas 27.3. - 26.03.2020 12:49

26.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - MATEMATIKA II

Sedma nedjelja - predavanja i vježbe

26.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Termin online vježbi i pripreme za kolokvijum

26.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - RAČUNARSKI INTERFEJSI I PERIFERIJE

Servo motor

25.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OPTOELEKTRONIKA

Materijal za VII nedjelju nastave

25.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - EKSPERTNI SISTEMI

Online prezentacija II domaćeg zadatka

25.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROMAGNETIKA

Predavanje 8

25.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

Materijal za vjezbe - 25.03.2020 15:59

25.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - ELEKTROENERGETIKA

Racunske vjezbe

25.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Nastava iz Osnova elektronike za 7. nedjelju

25.03.2020


ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI - OSNOVI ELEKTRONIKE

Nastava iz Osnova elektronike za 6. nedjelju

24.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 31