Obavještenja za predmete - ELEKTRONIKA


ELEKTRONIKA - Senzorika,softver i kontrola   02.10.2023
  viber grupa
ELEKTRONIKA - Mikrokontroleri   02.10.2023
  viber grupa
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   19.09.2023
  Kolokvijum/ispit iz Projektovanja VLSI kola (20.09.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   15.09.2023
  Konačni rezultati u septembarskom roku
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   15.09.2023
  Rezultati kolokvijuma/ispita iz Projektovanja VLSI kola (11.09.2023.)
ELEKTRONIKA - Elektronski mjerni instrumenti   15.09.2023
  Rezultati kolokvijuma/ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (11.09.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   09.09.2023
  Rezultati u septembarskom roku - 1. termin
ELEKTRONIKA - FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA   03.09.2023
  Termini održavanja ispita u septembarskom ispitnom roku
ELEKTRONIKA - Elektronski mjerni instrumenti   01.09.2023
  Kolokvijum/ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata (11.09.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   01.09.2023
  Kolokvijum/ispit iz Projektovanja VLSI kola (11.09.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   30.08.2023
  Termini ispita u septembarskom ispitnom roku
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   09.06.2023
  Termin popravnog ispita
ELEKTRONIKA - Projektovanje analognih integrisanih kola   07.06.2023
  Popravni ispit iz Projektovanja analognih integrisanih kola (16.06.2023.)
ELEKTRONIKA - Elektronski mjerni instrumenti   07.06.2023
  Popravni ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata (23.06.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje analognih integrisanih kola   31.05.2023
  Ispit iz Projektovanja analognih integrisanih kola (02.06.2023.)
ELEKTRONIKA - Elektronski mjerni instrumenti   31.05.2023
  Ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata (09.06.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje analognih integrisanih kola   31.05.2023
  Primjer ispita iz Projektovanja analognih integrisanih kola
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   21.05.2023
  Termin završnog ispita
ELEKTRONIKA - Elektronski mjerni instrumenti   19.05.2023
  Popravni kolokvijum iz Elektronskih mjernih instrumenata (25.05.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje analognih integrisanih kola   16.05.2023
  Popravni kolokvijum iz Projektovanja analognih integrisanih kola (29.05.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   09.05.2023
  Termin popravnog kolokvijuma
ELEKTRONIKA - Projektovanje analognih integrisanih kola   19.04.2023
  Primjer kolokvijuma iz Projektovanja analognih integrisanih kola
ELEKTRONIKA - Projektovanje analognih integrisanih kola   19.04.2023
  Kolokvijum iz Projektovanja analognih integrisanih kola (24.04.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   09.04.2023
  Termin kolokvijuma
ELEKTRONIKA - Elektronski mjerni instrumenti   06.04.2023
  Kolokvijum iz Elektronskih mjernih instrumenata (06.04.2023.)
ELEKTRONIKA - Digitalna obrada biomedicinskih signala i slika   06.04.2023
  Napomena
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   21.02.2023
  ECTS katalog
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   21.02.2023
  Uvodno predavanje
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   14.02.2023
  Termin početka nastave
ELEKTRONIKA - Projektovanje digitalnih sistema   14.02.2023
  Prijava na DL platformu
ELEKTRONIKA - Digitalna obrada biomedicinskih signala i slika   14.02.2023
  Nastava 14. februar
ELEKTRONIKA - Integrisani mikrosistemi   31.01.2023
  Rezultati popravnog ispita iz Integrisanih mikrosistema (23.01.2023.)
ELEKTRONIKA - FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA   25.01.2023
  Termin održavanja popravnog završnog ispita
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   24.01.2023
  Popravni ispit iz Projektovanja VLSI kola (06.02.2023.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   24.01.2023
  Praktični dio popravnog ispita iz Projektovanja VLSI kola
ELEKTRONIKA - FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA   18.01.2023
  Termin održavanja završnog ispita
ELEKTRONIKA - Integrisani mikrosistemi   12.01.2023
  Popravni ispit iz Integrisanih mikrosistema (23.01.2023.)
ELEKTRONIKA - Integrisani mikrosistemi   11.01.2023
  Rezultati ispita iz Integrisanih mikrosistema (28.12.2022.)
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   10.01.2023
  Ispit iz Projektovanja VLSI kola (16.01.2023.)
ELEKTRONIKA - Identifikacioni sistemi   04.01.2023
  Prepoznavanje lice i glasa
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   31.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola (27.12.2022.)
ELEKTRONIKA - Identifikacioni sistemi   28.12.2022
  Prepoznavanje dužice.
ELEKTRONIKA - Energetska elektronika   26.12.2022
  Predaja praktikuma
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   22.12.2022
  Popravni kolokvijum iz Projektovanja VLSI kola (27.12.2022.)
ELEKTRONIKA - Identifikacioni sistemi   21.12.2022
  Prepoznavanje otiska prsta
ELEKTRONIKA - Projektovanje VLSI kola   20.12.2022
  Deveta laboratorijska vježba
ELEKTRONIKA - FIZIČKO-TEHNIČKA MJERENJA   16.12.2022
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
ELEKTRONIKA - Integrisani mikrosistemi   15.12.2022
  Popravni kolokvijum iz Integrisanih mikrosistema (21.12.2022.)
ELEKTRONIKA - Integrisani mikrosistemi   15.12.2022
  Ispit iz Integrisanih mikrosistema (28.12.2022.)
ELEKTRONIKA - Identifikacioni sistemi   14.12.2022
  Trakasti kodovi i RFID

1 | 2 | 3 | 4 | 5