Obavještenja za predmete - TELEKOMUNIKACIJE


TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   17.09.2023
  Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   14.09.2023
  Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   11.09.2023
  Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   11.09.2023
  Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   28.08.2023
  Odbrana seminarskih radova
TELEKOMUNIKACIJE - IoT mreže   23.08.2023
  Termin polaganja ispita u septembarkom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Opšta teorija telekomunikacionih mreža   23.08.2023
  Termin održavanja ispita u septembarskom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   04.08.2023
  Termii održavanja završnih ispita u septembarskom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   04.08.2023
  Termini održavanja završnih ispita u septembarskom roku
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   03.07.2023
  Rezultati polaganja popravnog zavrsnog ispita i predlog ocjena
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   26.06.2023
  Rezultati polaganja zavrsnog ispita
TELEKOMUNIKACIJE - Mobilne radiokomunikacije   08.06.2023
  Termin završnog ispita
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   25.05.2023
  Termini održavanja završnog i popravnog završnog ispita
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   17.05.2023
  Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   11.05.2023
  Materijal za jedanaesti i dvanaesti termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   26.04.2023
  Materijal za deseti i jedanaesti termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   10.04.2023
  Materijal za osmi i deveti termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   06.04.2023
  Termin održavanja kolokvijuma
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   05.04.2023
  Informacija o održavanju računskih vježbi 05.04.2023.
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   26.03.2023
  Materijal za šesti i sedmi termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   22.03.2023
  Lab - PT 1
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   22.03.2023
  Lab - PT 2
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   14.03.2023
  Materijal za četvrti i peti termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   03.03.2023
  Lab - wireshark
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   02.03.2023
  Nadoknada računskih vježbi
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   26.02.2023
  Materijal za drugi i treći termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   15.02.2023
  Rezultati polaganja popravnog završnog ispita
TELEKOMUNIKACIJE - Računarske mreže   12.02.2023
  Materijal za prvi termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   31.01.2023
  Rezultati polganja završnog ispita i predlog ocjena
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   08.01.2023
  Termini održavanja završnog i popravnog završnog ispita
TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi   28.12.2022
  Termini završnog ispita
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   22.12.2022
  Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma
TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi   15.12.2022
  Deveto predavanje
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   15.12.2022
  Promjena termina popravnog kolokvijuma
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   12.12.2022
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   11.12.2022
  Materijal za deseti termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   11.12.2022
  Materijal za jedanaesti termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   11.12.2022
  Materijali za osmi, deveti i deseti termin vježbi
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   06.12.2022
  Materijal za deveti termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi   02.12.2022
  Osmo predavanje
TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi   02.12.2022
  Kolokvijum
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   30.11.2022
  Termin održavanja kolokvijuma
TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi   25.11.2022
  Sedmo predavanje
TELEKOMUNIKACIJE - Tehnike višestrukog pristupa   25.11.2022
  Kolokvijum
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   23.11.2022
  Materijal za sedmi i osmi termin predavanja
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   23.11.2022
  Materijali za šesti i sedmi termin vježbi
TELEKOMUNIKACIJE - Digitalni telekomunikacioni sistemi   22.11.2022
  Kolokvijum i šesto predavanje
TELEKOMUNIKACIJE - Opšta teorija telekomunikacionih mreža   19.11.2022
  Termin održavanja kolokvijuma
TELEKOMUNIKACIJE - Komutacioni sistemi   11.11.2022
  Materijal za peti termin vježbi
TELEKOMUNIKACIJE - IoT mreže   08.11.2022
  Termin održavanja kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5