Obavještenja za predmete - Prevodilaštvo


Prevodilaštvo - MORFOLOGIJA FRANCUSKOG JEZIKA   27.11.2021
  
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   24.09.2020
  VAŽNO!!! 24.09.2020 13:19
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST III   24.09.2020
  VAŽNO!!!! - 24.09.2020 13:21
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST III   07.09.2020
  испит - 07.09.2020 16:48
Prevodilaštvo - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK VI   06.07.2020
  Nova objava - 06.07.2020 13:54
Prevodilaštvo - MORFOSINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   04.07.2020
  Rezultati nakon popravnog ispita
Prevodilaštvo - SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   04.07.2020
  Rezultati nakon popravnog ispita
Prevodilaštvo - STRUČNO PREVOĐENJE - FRANCUSKI JEZIK   04.07.2020
  Rezultati nakon popravnog ispita
Prevodilaštvo - MORFOSINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   26.05.2020
  Termin popravnog i završnog ispita iz Morfosintakse francuskog jezika 2
Prevodilaštvo - STRUČNO PREVOĐENJE - FRANCUSKI JEZIK   26.05.2020
  Termin popravnog i završnog ispita iz Stručnog prevođenja
Prevodilaštvo - SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   26.05.2020
  Termin popravnog i završnog ispita iz Sintakse francuskog jezika 2
Prevodilaštvo - MORFOSINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA I   12.05.2020
  Termin popravnog kolokvijuma za Morfosintaksu francuskog jezika 2
Prevodilaštvo - MORFOSINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   12.05.2020
  Termin popravnog kolokvijuma za Morfosintaksu francuskog jezika 2
Prevodilaštvo - SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   12.05.2020
  Termin popravnog kolokvijuma za Sintaksu francuskog jezika 2
Prevodilaštvo - MORFOSINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   03.04.2020
  Datum kolokvijuma iz Morfosintakse na Zoom aplikaciji
Prevodilaštvo - SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II   03.04.2020
  Datum kolokvijuma iz Sintakse II na Zoom aplikaciji
Prevodilaštvo - SAVREMENI ENGLESKI JEZIK V   21.10.2019
  Konsultacije i polaganje
Prevodilaštvo - SAVREMENI ENGLESKI JEZIK V   13.09.2019
  Lokacija ispita
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA II   18.07.2019
  Termini ispita u septembarskom roku
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   05.06.2019
  Rezultati ispita - 05.06.2019 15:59
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA II   27.05.2019
  Rezultati završnog ispita
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   23.05.2019
  ISPINI ROK - 23.05.2019 07:53
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   22.05.2019
  Rezultati kolokvijuma - 22.05.2019 22:14
Prevodilaštvo - MORFOLOGIJA RUSKOG JEZIKA III   08.05.2019
  termin kolokvijuma
Prevodilaštvo - STRUČNO PREVOĐENJE - RUSKI JEZIK   08.05.2019
  termin kolokvijuma
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   20.04.2019
  Konsultacije - 20.04.2019 14:36
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA II   20.04.2019
  Termin popravnog kolokvijuma - izmjena termina
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA II   08.04.2019
  Termin popravnog kolokvijuma
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA II   19.03.2019
  Termin kolokvijuma
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   03.03.2019
  Nova objava - 03.03.2019 11:28
Prevodilaštvo - SAVREMENI ENGLESKI JEZIK IV   05.02.2019
  Obrada teksta, Leksičke i gramatičke vježbe, Pisane i usmene vježbe
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA I   29.01.2019
  Završni ispit - popravni rok
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA I   06.12.2018
  Popravni kolokvijum
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST III   04.12.2018
  Rezultati kolokvijuma - 04.12.2018 18:13
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA I   11.11.2018
  Termin prvog kolokvijuma
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST III   10.09.2018
  KONAČNI REZULTATI AVGUSTOVSKOG ROKA - 10.09.2018 13:11
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   10.09.2018
  Nova objava - 10.09.2018 13:17
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST III   07.09.2018
  Rezultati avgustovskog roka - 07.09.2018 08:44
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   07.09.2018
  rezultati avgustovskog roka- 07.09.2018 08:48
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA I   03.09.2018
  Termin ispita u septembarskom ispitnom roku
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST V   01.09.2018
  Rezultati - Engleska književnost 5 - prvi termin avgustovskog roka
Prevodilaštvo - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK IV   14.05.2018
  Primjeri tema za završni ispit SFJ4 PIsmene i usmene vježbe
Prevodilaštvo - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK VI   14.05.2018
  Synthèse, essai argumenté et exposé
Prevodilaštvo - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK II   14.05.2018
  Nivo B1 - SFJ 2 Pismene i usmene vjezbe, primjeri tema
Prevodilaštvo - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK IV   14.05.2018
  Niveau B2 : Exprimer son point de vue sur un sujet de manière argumentée
Prevodilaštvo - ENGLESKA KNJIŽEVNOST IV   10.05.2018
  Kolokvijum- 10.05.2018 13:44
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA II   07.05.2018
  Rezultati nakon popravnog roka
Prevodilaštvo - SINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA II   18.04.2018
  Popravni rok

1 | 2 | 3