Obavještenja za predmete - Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik


Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   16.09.2020
  Nova objava - 16.09.2020 19:47
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   09.09.2020
  Nova objava - 09.09.2020 19:37
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   22.08.2020
  Nova objava - 22.08.2020 16:13
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   14.07.2020
  Nova objava - 14.07.2020 15:35
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Akademsko pisanje (engleski)   09.07.2020
  Nova objava - 09.07.2020 16:06
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   02.07.2020
  Nova objava - 02.07.2020 12:17
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   27.06.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma i popravnog završnog
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   21.06.2020
  Rezultati kolokvijuma i zavrsnog ispita
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   16.06.2020
  Nova objava - 16.06.2020 22:19
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   01.06.2020
  Nova objava - 01.06.2020 13:45
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   12.05.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika - Video nastava preko Zoom aplikacije, 14. 5. 2020.
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   30.04.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika - Video nastava preko Zoom aplikacije, 30.04.
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   30.04.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika - Video nastava preko Zoom aplikacije, 7. 5. 2020.
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Akademsko pisanje (engleski)   29.04.2020
  Nova objava - 29.04.2020 16:48
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   22.04.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika - Video nastava preko Zoom aplikacije, 23.04.
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Akademsko pisanje (engleski)   21.04.2020
  Nova objava - 21.04.2020 14:12
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   14.04.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika - Video nastava preko Zoom aplikacije, 16.04.
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   02.04.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika - Video nastava preko Zoom aplikacije, 9.04.
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   30.03.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika - Video nastava preko Zoom aplikacije
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Akademsko pisanje (engleski)   30.03.2020
  Nova objava - 30.03.2020 16:03
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engl. jezi   20.03.2020
  Prevođenje tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika- online nastava
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova pravne struke sa engl. jezika   30.01.2020
  Rezultati popravnog završnog ispita
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova pravne struke sa engl. jezika   14.01.2020
  Rezultati završnog ispita
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova pravne struke sa engl. jezika   04.01.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova pravne struke sa engl. jezika   19.12.2019
  rezultati kolokvijuma
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova pravne struke sa engl. jezika   03.12.2019
  Kolokvijum - datum
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   23.09.2019
  Raspored
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   15.09.2019
  Nova objava - 15.09.2019 17:02
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   13.09.2019
  Lokacija ispita
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   29.08.2019
  Nova objava - 29.08.2019 18:55
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   25.08.2019
  Nova objava - 25.08.2019 14:53
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   29.06.2019
  Nova objava - 29.06.2019 22:02
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   25.06.2019
  Nova objava - 25.06.2019 23:17
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   24.06.2019
  Nova objava - 24.06.2019 15:30
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   11.06.2019
  Nova objava - 11.06.2019 16:42
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   26.05.2019
  Nova objava - 26.05.2019 16:19
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   28.04.2019
  Nova objava - 28.04.2019 13:06
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   28.04.2019
  Nova objava - 28.04.2019 13:07
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   04.02.2019
  Nova objava - 04.02.2019 00:47
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   03.01.2019
  Nova objava - 03.01.2019 17:17
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - OSNOVE EKONOMIJE   05.12.2018
  Nova objava - 05.12.2018 17:20
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   12.11.2018
  Popravni kolokvijum
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   29.10.2018
  Materijal
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   21.10.2018
  Predavanje 4
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   21.10.2018
  Priprema za kolokvijum
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   21.10.2018
  Termin I kolokvijuma
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   16.10.2018
  Predavanje 3
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   06.10.2018
  Predavanje 1 i 2
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Prevođenje tekstova ekonomske struke (engleski)   07.09.2018
  Rezultati ispita u avgustovskom roku - Prevod tekstova ekonomske struke sa engleskog jezika
Prevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezik - Analiza diskursa (engleski)   13.04.2017
  Dodatni materijal za 9. sedmicu