Obavještenja za predmete - FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV   22.06.2022
  Engleski IV, promjena termina popravnog završnog ispita
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 6-NivoB1.1/B2.2   13.06.2022
  Osvojeni bodovi nakon I junskog ispitnog roka
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK VI   11.06.2022
  Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK II-nivoA1.2/B1.2   10.05.2022
  Nova objava - 10.05.2022 22:46
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - OSNOVE PREVOĐENJA 2-Nivo B1.2/B2.2   10.05.2022
  Nova objava - 10.05.2022 22:49
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - CRNOGORSKI JEZIK 2   21.04.2022
  Crnogorski jezik II - 21.04.2022 00:30
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK VI   04.04.2022
  Kolokvijum iz Engleskog jezika 6
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - CRNOGORSKI JEZIK 2   09.03.2022
  Crnogorski jezik II / predavanje
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - CRNOGORSKI JEZIK 2   02.03.2022
  Crnogorski jezik II / predavanje
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV   01.03.2022
  Pozivnica za Engleski 4, srijedom u 8.30
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - CRNOGORSKI JEZIK 2   23.02.2022
  Crnogorski jezik II - prvi cas predavanje
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV   21.02.2022
  Pozivnica za čas 23.02.2022.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV   21.02.2022
  Pozivnica za čas 23.02.2022.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK II-nivoA1.2/B1.2   20.02.2022
  Nova objava - 20.02.2022 20:05
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - FRANCUSKI JEZIK II-FONETIKA I MORFOLOGIJA II   20.02.2022
  Nova objava - 20.02.2022 20:10
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - OSNOVE PREVOĐENJA 2-Nivo B1.2/B2.2   20.02.2022
  Nova objava - 20.02.2022 20:13
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - NJEMAČKI JEZIK I   30.01.2022
  Konacne ocjene_Njemacki 1
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - NJEMAČKI JEZIK I   17.01.2022
  Rezultati završnog ispita_predlog ocjena Njemački 1
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   28.12.2021
  ENGLESKI JEZIK III -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK I   24.12.2021
  ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK V   24.12.2021
  Engleski jezik 5
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   21.12.2021
  ENGLESKI JEZIK III -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK V   15.12.2021
  Engleski jezik 5
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK I   15.12.2021
  ENGLESKI JEZIK I -POPRAVNI KOLOKVIJUM
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK I-nivoA1.1/B.1.1   14.12.2021
  Nova objava - 14.12.2021 20:55
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - OSNOVE PREVOĐENJA 1-Nivo B1.1/B2.1   14.12.2021
  Nova objava - 14.12.2021 20:58
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   14.12.2021
  ENGLESKI JEZIK III -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK I   09.12.2021
  ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - NJEMAČKI JEZIK I   07.12.2021
  Rezultati poporavnog kolokvijuma
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   07.12.2021
  ENGLESKI JEZIK III -POPRAVNI KOLOKVIJUM
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   30.11.2021
  ENGLESKI JEZIK III -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK I   25.11.2021
  ENGLESKI JEZIK I -KOLOKVIJUM
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - CRNOGORSKI JEZIK 1   24.11.2021
  Nova objava - 24.11.2021 19:08
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I   24.11.2021
  Nova objava - 24.11.2021 22:07
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK I-nivoA1.1/B.1.1   24.11.2021
  Nova objava - 24.11.2021 22:11
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   23.11.2021
  ENGLESKI JEZIK III -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   16.11.2021
  ENGLESKI JEZIK III -KOLOKVIJUM
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK I   12.11.2021
  ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - NJEMAČKI JEZIK I   10.11.2021
  Rezultati kolokvijuma 8.11.2021
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - RUSKI JEZIK I   10.11.2021
  Vježbe iz Ruskog jezika 1 - 10.11.2021 20:11
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK I-nivoA1.1/B.1.1   10.11.2021
  Nova objava - 10.11.2021 21:45
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   09.11.2021
  ENGLESKI JEZIK III -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK I   04.11.2021
  ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK V   03.11.2021
  Engleski jezik 5
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - RUSKI JEZIK I   03.11.2021
  Vježbe iz Ruskog jezika 1 - 03.11.2021 19:38
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK III   02.11.2021
  ENGLESKI JEZIK III -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - NJEMAČKI JEZIK I   01.11.2021
  Kolokvijum će se održati u ponedjeljak 08.11.2021. u 12:00h, sala 211
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK I   28.10.2021
  ENGLESKI JEZIK I -PREDAVANJE
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK I-nivoA1.1/B.1.1   27.10.2021
  Nova objava - 27.10.2021 21:04

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6