Obavještenja za predmete - STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU


STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   11.02.2024
  Nova objava - 11.02.2024 13:10
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   04.09.2023
  Nova objava - 04.09.2023 13:49
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   06.06.2023
  Shtyrja e provimit- 06.06.2023 13:55
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika IV   04.06.2023
  Rezultatet aktuale nga Matematika 4
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   11.02.2023
  Shikimi i punimeve: me 13. 02 ne ora 13
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   16.01.2023
  Rezultatit e provimeve
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   01.07.2022
  Rezultatet - 01.07.2022 15:49
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   23.06.2022
  Provimi ngag matematikat 2, 4 shtyhet per ne daten 27. 06. - 23.06.2022 09:37
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   15.06.2022
  Rezultatet nga Matematikat 2, ,4 - 15.06.2022 08:41
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika IV   11.06.2022
  Rezultatet aktuale nga Matematika 4
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika III   18.01.2022
  rezultatet nga Matematika I dhe III - 18.01.2022 09:35
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika III   24.09.2020
  Provimet nga Matematika 3 dhe 4
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   23.09.2020
  Rezultatet nga matematika II dhe iv
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   21.09.2020
  Rezultati i provimeve nga Matematika 1 dhe 3
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   17.09.2020
  Provimet nga Matematika 1 dhe 3.
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   07.09.2020
  Nova objava - 07.09.2020 17:23
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   10.07.2020
  Rezultatet nga matematika II dhe IV
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   10.07.2020
  Nova objava - 10.07.2020 14:32
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika IV   14.06.2020
  Kolegiumet nga Matematika 4 (+Rezultatet aktuale)
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave fizičkog vaspitanja II   09.06.2020
  Obavještenje o Kolokvijumu br. 1
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike IV   01.05.2020
  Metodika e matematikes IV (Java e dymbedhjete) - materiali mesimor
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave fizičkog vaspitanja II   28.04.2020
  Podsjećanje - Online predavanje 28.04.2020. god u 12:00h
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike IV   24.04.2020
  Metodika e matematikes IV (Java e njembedhjete) - materiali mesimor
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Albanski jezik IV (sintaksa padeža i glagola)   24.04.2020
  Nova objava - 24.04.2020 13:20
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika IV   23.04.2020
  Predavanja iz Ekologije (Ligjerata nga ekologjia)
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave fizičkog vaspitanja II   21.04.2020
  Online predavanje, utorak 28.04. u 12:00h
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike IV   17.04.2020
  Metodika e matematikes IV (Java e dhjete) - materiali mesimor
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Albanski jezik IV (sintaksa padeža i glagola)   16.04.2020
  Nova objava - 16.04.2020 20:03
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike IV   10.04.2020
  Metodika e matematikes IV (Java e nente) - materiali mesimor
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Albanski jezik IV (sintaksa padeža i glagola)   09.04.2020
  Nova objava - 09.04.2020 17:44
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike IV   03.04.2020
  Metodika e matematikes IV (Java e tete) - materiali mesimor
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Albanski jezik IV (sintaksa padeža i glagola)   03.04.2020
  Nova objava - 03.04.2020 17:40
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave albanskog jezika II   28.03.2020
  Ligjerata nga metodika e gjuhes shqipe IV
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike IV   27.03.2020
  Metodika e matematikes IV (Java e shtate) - materiali mesimor
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Albanski jezik III (sintaksa rečenice)   27.03.2020
  Nova objava - 27.03.2020 11:37
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Albanski jezik III (sintaksa rečenice)   25.03.2020
  Nova objava - 25.03.2020 12:38
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike IV   19.03.2020
  Metodika e matematikes IV (Java e peste dhe java e gjashte) - materiali mesimor
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   05.02.2020
  Nova objava - 05.02.2020 14:33
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   28.01.2020
  Rezultatet nga matematika I dhe 3
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike I   14.01.2020
  METODIKA E MESIMDHENIES SE MATEMATIKES III (Rezultatet)
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   03.01.2020
  Matematika I (Rezultatet aktuale)
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika III   03.01.2020
  Matematika III (Rezultatet aktuale)
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   09.09.2018
  Nova objava - 09.09.2018 15:44
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   07.09.2018
  Nova objava - 07.09.2018 09:30
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   03.09.2018
  Nova objava - 03.09.2018 09:04
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   03.09.2018
  Nova objava - 03.09.2018 14:07
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika II   23.06.2018
  Rezultatet e Matematikes 2 dhe 4 - 23.06.2018 13:49
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika IV   05.06.2018
  Nova objava - 05.06.2018 08:29
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   26.01.2018
  Rezultatet nga Matematika I dhe III
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   18.01.2018
  Nova objava - 18.01.2018 17:34

1 | 2