Obavještenja za predmete - INKLUZIVNO OBRAZOVANJE


INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   22.12.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   22.12.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   13.12.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   13.12.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   06.12.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   06.12.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   29.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   29.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   23.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   23.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   15.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   15.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   02.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   02.11.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa ošteć. vida u inkl.nastav   25.10.2020
  Link za predavanje ZOOM
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - Metode rada sa djecom sa smetnj.u čit.,pis.i rač.   25.10.2020
  Link za predavanje ZOOM