Obavještenja za predmete - PRAVNE NAUKE


PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVO   08.10.2021
  ECTS - OBLIGACIONO PRAVO 2021/22
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   08.09.2021
  Ispit iz Gradjanskog procesnog prava
PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVO   04.09.2021
  Nova objava - 04.09.2021 17:41 Raspored polaganja
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO   30.08.2021
  ISPIT IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA - 31. AVGUST (UTORAK) 2021
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   17.09.2020
  Ispit iz GPP/ljetnji semestar 2020
PRAVNE NAUKE - OBLIGACIONO PRAVO   16.09.2020
  Nova objava - 16.09.2020 13:07
PRAVNE NAUKE - PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA   15.09.2020
  REZULTATI ISPITA ppd - 2 TERMIN / septembarski rok - 15.09.2020 10:37
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   02.09.2020
  Rezultati iz PRP - I termin sptembarski rok 2020 - 02.09.2020 11:01
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   02.09.2020
  Ispit iz Gradjanskog procesnog prava (ljetni semestar 2020)
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   21.07.2020
  Termini i oblici provjere znanja iz Poslova robnog prometa - 21.07.2020 12:44
PRAVNE NAUKE - PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA   21.07.2020
  Termini i oblici provjere znanja iz Prava privrednih društava - 21.07.2020 12:45
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   28.06.2020
  POPRAVNI ZAVRŠNOG GPP
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   23.06.2020
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ PRP - 23.06.2020 10:13
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   18.06.2020
  ZAVRŠNI ISPIT GPP
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   11.06.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA PRP - 11.06.2020 12:31
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   08.06.2020
  usmeni popravni kolokvijum GPP
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   05.06.2020
  GRUPE ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ POSLOVA ROBNOG PROMETA - 05.06.2020 13:44
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   02.06.2020
  USMENI POPRAVNI KOLOKVIJUM GPP
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   28.05.2020
  Snimak predavanja od 28.05.2020.
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   27.05.2020
  Predavanje na temu "KRIVIČNA DJELA PROTIV VOJSKE CRNE GORE"
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   26.05.2020
  POPRAVNI KOLOKVIJUM GPP, PODGORICA
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   20.05.2020
  REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA GPP, PODGORICA
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   19.05.2020
  Online zoom nastava- 19.05.2020 12:53
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   19.05.2020
  Materijal predavanja od 19.05.2020
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   18.05.2020
  POPRAVNI KOLOKVIJUM GPP, PODGORICA
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   15.05.2020
  Snimak predavanja od 15.05.2020.
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   14.05.2020
  POPRAVNI KOLOKVIJUM GPP, PODGORICA
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   14.05.2020
  Materijal predavanja 14.05.20
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   14.05.2020
  Nastavak predavanja 15.05.20
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   13.05.2020
  Predavanje 14.05.20
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   13.05.2020
  završni ispit GPP
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   11.05.2020
  REZULTATI KOLOKVIJUMA OD 29.05.2020. I SEMINARSKE NASTAVE - 11.05.2020 12:47
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   11.05.2020
  kolokvijum GPP
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   07.05.2020
  GPP-NASTAVA
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   07.05.2020
  Materijal predavanja 07.05.20
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   06.05.2020
  XIII NEDJELJA NASTAVE - NOVI UGOVORI U PRIVREDI - 06.05.2020 14:05
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   05.05.2020
  POJAŠNJENJA ZA I GRUPU IZ GPP
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   05.05.2020
  kolokvijum II grupa GPP-rezultati
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   04.05.2020
  KOLOKVIJUM GPP PODGORICA
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   04.05.2020
  kolokvijum II grupa GPP
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   04.05.2020
  REZULTATI KOLOKVIJUMA I GRUPA GPP
PRAVNE NAUKE - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   30.04.2020
  Sadržaj predavanja 30.04.20
PRAVNE NAUKE - POSLOVI ROBNOG PROMETA   30.04.2020
  Seminarski radovi - 30.04.2020 21:54

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6