Obavještenja za predmete - PRAVNE NAUKE


PRAVNE NAUKE - ISTORIJA PARLAMENTARIZMA U CG   28.09.2021
  ECTS - Istorija parlamentarizma u Crnoj Gori
PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA -   28.09.2021
  ECTS - SPECIJALISTIČKA PRAKSA 2021
PRAVNE NAUKE - KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI   14.09.2021
  Komparativni pravni sistemi - rezultati
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   13.09.2021
  Evroatlantske integracije
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   30.06.2021
  Rezultati ispita
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   29.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   29.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   18.06.2021
  Rezultati završnog ispita
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   17.06.2021
  Rezultati završnog ispita
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   17.06.2021
  Parlamentarizam i parlamentarno pravo - rezultati
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   16.06.2021
  Parlamentarizam i parlamentarno pravo - popravni završni ispit
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   04.06.2021
  Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Rezultati
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   02.06.2021
  Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Završni ispit
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   01.06.2021
  Završni ispit
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   01.06.2021
  Završni ispit
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   28.05.2021
  Nova objava - 28.05.2021
PRAVNE NAUKE - PROCESNO DOKAZNO PRAVO   27.05.2021
  Procesno dokazno pravo - zavrsni ispit
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   27.05.2021
  Nova objava - 27.05.2021
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   24.05.2021
  Termin završnog ispita - 24.05.2021 11:44
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   20.05.2021
  Nova objava - 20.05.2021
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   07.05.2021
  Nova objava - 07.05.2021
PRAVNE NAUKE - PROCESNO DOKAZNO PRAVO   05.05.2021
  Procesno dokazno pravo - predavanja
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   05.05.2021
  Nastava
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   04.05.2021
  Nova objava - 04.05.2021 09:17
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   30.04.2021
  Parlamentarizam i parlamentarno pravo - rezultati
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   29.04.2021
  Nova objava - 29.04.2021
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   28.04.2021
  Predavanje 4. maja - 28.04.2021 08:32
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   28.04.2021
  Popravni kolokvijum
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   21.04.2021
  Online nastava (Zoom)
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   18.04.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma - 18.04.2021 16:42
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   16.04.2021
  Nova objava - 16.04.2021
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   16.04.2021
  Nova objava - 16.04.2021
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   16.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE   14.04.2021
  MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - obavjestenje
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   13.04.2021
  Popravni kolokvijum - 13.04.2021 08:48
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   11.04.2021
  Kolokvijum
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   07.04.2021
  Online nastava (Zoom)
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   01.04.2021
  Nova objava - 01.04.2021
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   01.04.2021
  Nova objava - 01.04.2021
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   31.03.2021
  Online nastava (Zoom)
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   30.03.2021
  Rezltati kolokvijuma - 30.03.2021 13:26
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   26.03.2021
  Nova objava - 26.03.2021
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   25.03.2021
  Nova objava - 25.03.2021
PRAVNE NAUKE - PRAVNA MEDICINA   24.03.2021
  Termin održavanja kolokvijuma - 24.03.2021 09:32
PRAVNE NAUKE - PROCESNO DOKAZNO PRAVO   24.03.2021
  Kolokvijum - 24.03.2021 u 13:00h
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   24.03.2021
  Online nastava (Zoom)
PRAVNE NAUKE - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   19.03.2021
  Nova objava - 19.03.2021
PRAVNE NAUKE - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   18.03.2021
  Nova objava - 18.03.2021
PRAVNE NAUKE - PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO   17.03.2021
  Online nastava (Zoom)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11