Obavještenja za predmete - MEĐUNARODNO PRAVO


MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   26.06.2022
  Rezultati završnog ispita
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   14.06.2022
  Završni ispit 15. 06. 2022.
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   13.06.2022
  Evropska ustavnost - rezultati
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   10.06.2022
  Evropska ustavnost - popravni završni ispit
MEĐUNARODNO PRAVO - KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI   06.06.2022
  Komparativni pravni sistemi - obavjestenje
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   30.05.2022
  Evropska ustavnost - Rezultati
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   27.05.2022
  Završni ispit
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   10.05.2022
  Evroatlantske integracije master studije - predavanje 13. 05. 2022.
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   05.05.2022
  Predavanje - prof. Tomasz Grzybowski
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA I MEĐUNARODNA IMPLEMENTACIJA LJUDSKIH PRA   27.04.2022
  EVROPSKA I MEĐUNARODNA IMPLEMENTACIJA LJUDSKIH PRAVA PREDVIĐENA - Nastava kod prof. N. Vučinića se odlaže
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   13.04.2022
  Popravni kolokvijum - rezultati
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   07.04.2022
  Popravni kolokvijum
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   28.03.2022
  Rezultati kolokvijuma
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   23.03.2022
  Kolokvijum
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   17.03.2022
  Evroatlantske integracije master studije - nova objava - 17.03.2022
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   11.03.2022
  Evroatlantske integracije - master studije
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   07.03.2022
  Termini za kolokvijum i popravni kolokvijum
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   21.02.2022
  Evroatlantske integracije - master studije
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   19.02.2022
  Evropska ustavnost - informaciona lista
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   17.02.2022
  Obavještenje o nastavi i informaciona lista
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   09.02.2022
  Nova objava - 09.02.2022 19:17
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   01.02.2022
  Nova objava - 01.02.2022 11:06
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   31.01.2022
  Rezultati završnog ispita iz predmeta Metodologija prava - 31.01.2022 10:06
MEĐUNARODNO PRAVO - MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE   18.01.2022
  MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - kolokvijum
MEĐUNARODNO PRAVO - DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO   12.01.2022
  Diplomatsko i konzularno pravo - Obavjestenje
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   10.01.2022
  Nova objava - 10.01.2022 10:40
MEĐUNARODNO PRAVO - MEĐUNARODNI ODNOSI   03.01.2022
  Termini ispita - Međunarodni odnosi 19.01. i 31.01. 17:30h
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   23.12.2021
  Nova objava - 23.12.2021 09:57
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   16.12.2021
  Nova objava - 16.12.2021 11:42
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   14.12.2021
  Kolokvijum iz predmeta Metodologija prava - 14.12.2021 13:22
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   08.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma - 08.12.2021 08:02
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   07.12.2021
  Nova objava - 07.12.2021 13:05
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   29.11.2021
  Nova objava - 29.11.2021 20:35
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   25.11.2021
  Nova objava - 25.11.2021 12:01
MEĐUNARODNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   24.11.2021
  Rezultati kolokvijuma iz predmeta Metodologija prava - 24.11.2021 11:16
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   21.09.2021
  Evropska ustavnost - ispit
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   29.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   18.06.2021
  Rezultati završnog ispita
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   17.06.2021
  Evropska ustavnost - rezultati
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   16.06.2021
  Evropska ustavnost - popravni završni ispit
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   03.06.2021
  Evropska ustavnost - Rezultati
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   02.06.2021
  Evropska ustavnost - Završni ispit
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   01.06.2021
  Završni ispit
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   26.05.2021
  Nova objava - 26.05.2021
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   26.05.2021
  Evropska ustavnost - nastava
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROATLANTSKE INTEGRACIJE   11.05.2021
  Nova objava - 11.05.2021
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   05.05.2021
  Evropska ustavnost - Nastava
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   29.04.2021
  Evropska ustavnost - Rezultati popravnog kolokvijuma
MEĐUNARODNO PRAVO - EVROPSKA USTAVNOST   28.04.2021
  Popravni kolokvijum

1 | 2