Obavještenja za predmete - POSLOVNO PRAVO


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA   22.06.2022
  Termin ispita - 22.06.2022 08:43
POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA   22.06.2022
  Termin ispita - 22.06.2022 16:08
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   20.06.2022
  Rezultati popravnog ispita
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   07.06.2022
  Rezultati zavrsnog ispita / Ispravka
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   06.06.2022
  REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   04.06.2022
  Nova objava - 04.06.2022 14:32
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   06.05.2022
  Rezultati popravnih kolokvijuma
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   18.04.2022
  Rezultati II Kolokvijuma
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   25.03.2022
  Rezultati I kolokvijuma
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   24.03.2022
  Nova objava - 24.03.2022 13:52
POSLOVNO PRAVO - KOMPANIJSKO PRAVO EU   07.03.2022
  Kompanijsko pravo EU - GRUPE za kolokvijum 14 marta 2022 - 07.03.2022 10:08
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   23.02.2022
  Gostovanje glavne pregovaračice Zorke Kordić
POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU   14.02.2022
  Info lista; Spisak tema za seminarske radove/analize studija slucajeva i uputi za izradu
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   09.02.2022
  Nova objava - 09.02.2022 19:18
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   04.02.2022
  Rezultati popravnog ispita
POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA   01.02.2022
  Nova objava - 01.02.2022 11:02
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   01.02.2022
  Nova objava - 01.02.2022 11:07
POSLOVNO PRAVO - POSLOVNO PRAVNA KLINIKA   27.01.2022
  Rezultati popravnog termina - Poslovnopravna klinika
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   26.01.2022
  POPRAVNI ISPIT
POSLOVNO PRAVO - PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA   11.01.2022
  Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poreski postupak i poreska administracija
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   11.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   10.01.2022
  Nova objava - 10.01.2022 10:43
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   08.01.2022
  Materija za zavrsni i popravni ispit
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   07.01.2022
  Završni ispit - termin
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   24.12.2021
  Nova objava - 24.12.2021 19:53
POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA   23.12.2021
  Nova objava - 23.12.2021 09:54
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   23.12.2021
  Nova objava - 23.12.2021 09:58
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   21.12.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma
POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA   16.12.2021
  Nova objava - 16.12.2021 11:40
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   16.12.2021
  Nova objava - 16.12.2021 11:43
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   13.12.2021
  Nova objava - 13.12.2021 08:07
POSLOVNO PRAVO - PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA   13.12.2021
  Popravni kolokvijum - 13.12.2021 13:46
POSLOVNO PRAVO - PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA   13.12.2021
  Praktični radovi studenata - 13.12.2021 13:47
POSLOVNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO   13.12.2021
  Praktični zadaci studenata - 13.12.2021 13:48
POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO   09.12.2021
  Rezultati II Kolokvijuma
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   08.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma - 08.12.2021 08:03
POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA   07.12.2021
  Nova objava - 07.12.2021 13:02
POSLOVNO PRAVO - METODOLOGIJA PRAVA   07.12.2021
  Nova objava - 07.12.2021 13:06

1 | 2 | 3