Obavještenja za predmete - POSLOVNO PRAVO


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Predavnje 16.04.2021.

15.04.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Termini održavanja kolokvijuma - 14.04.2021 17:17

14.04.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Deveto predavanje - 13.04.2021 19:54

13.04.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Rezultati II kolokvijuma

12.04.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Nova objava - 07.04.2021 23:08

07.04.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Osmo predavanje - 06.04.2021 10:11

06.04.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Predavanje 2.04.2021.

01.04.2021


POSLOVNO PRAVO - KOMPANIJSKO PRAVO EU

Grupe za II kolokvijum 05.aprila 2021- 01.04.2021 13:46

01.04.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Sedmo predavanje - 29.03.2021 11:41

29.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Predavanje 26.03.2021. godine

25.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Šesto predavanje - 23.03.2021 14:22

23.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

REZULTATI I Kolokvijuma - 22.03.2021 11:14

22.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

I kolokvijum

18.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Peto predavanje - 16.03.2021 09:39

16.03.2021


POSLOVNO PRAVO - KOMPANIJSKO PRAVO EU

Grupe za kolokvijume 15. marta 2021 - 12.03.2021 12:41

12.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Predavanje 12.03.2021.

11.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Četvrto predavanje - 09.03.2021 15:07

09.03.2021


POSLOVNO PRAVO - KOMPANIJSKO PRAVO EU

Praktična nastava iz Kompanisjkog prava EU- 08.03.2021 12:49

08.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Predavanje 05.03.2021

05.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Treće predavanje - 02.03.2021 10:52

02.03.2021


POSLOVNO PRAVO - KOMPANIJSKO PRAVO EU

Teme seminarskih radova i datumi odbrane - 01.03.2021 10:21

01.03.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Nova objava - 26.02.2021 11:08

26.02.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Informaciona lista - 25.02.2021 08:55

25.02.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

Predavanje 26.02.2021.

24.02.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO OSIGURANJA

Termin predavanja - 23.02.2021 11:01

23.02.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO KONKURENCIJE

PRAVO KONKURENCIJE

19.02.2021


POSLOVNO PRAVO - KOMPANIJSKO PRAVO EU

Informaciona lista za Kompanijsko pravo EU - 16.02.2021 13:19

16.02.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

INFO LISTA - 11.02.2021 10:28

11.02.2021


POSLOVNO PRAVO - PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA

Poreski postupak i poreska administracija - rezultati

08.02.2021


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Rezultati ispita - 08 februar

08.02.2021


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Nova objava - 25.01.2021 11:51

25.01.2021


POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA

Termini završnih ispita - 04.01.2021 08:55

04.01.2021


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Nova objava - 04.01.2021 10:54

04.01.2021


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Novi termin završnog ispita

04.01.2021


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Bodovanje rada studenata u toku semestra

30.12.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Nova objava - 26.12.2020 15:11

26.12.2020


POSLOVNO PRAVO - PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA

Obavjestenje - PPT prezentacija

24.12.2020


POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA

Nova objava - 22.12.2020 09:51

22.12.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Nova objava - 17.12.2020 10:39 (P

17.12.2020


POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA

Nova objava - 15.12.2020 10:24

15.12.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Odgađanje nastave

11.12.2020


POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA

Nova objava - 09.12.2020 09:02

09.12.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Rezultati II kolokvijuma

07.12.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

KOLEKVIJUM II (ONLINE), 7.12.2020

02.12.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Termin za nastavu, za 30.11.2020

28.11.2020


POSLOVNO PRAVO - PRAVNA I POSLOVNA ETIKA

Nova objava - 25.11.2020 08:19

25.11.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

INFO LISTA i termini odbrane seminarskih radova

22.11.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

ONLINE NASTAVA 23.11.2020. godine

21.11.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

Rezultati I Kolokvijuma

16.11.2020


POSLOVNO PRAVO - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO

KOLOKVIJUM I iz predmeta Hartije od vrijednosti i berzansko pravo

12.11.2020


1 | 2