Obavještenja za predmete - PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER


PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   04.01.2021
  Termini završnih ispita - 04.01.2021 08:59
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   22.12.2020
  Nova objava - 22.12.2020 09:58
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - OSNOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA   23.11.2020
  Obavještenje
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   02.11.2020
  Nova objava - 02.11.2020 09:31
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - OSNOVI I SISTEM MEĐUNARODNO PRAVNE ZAŠTITE LJUDSKI   23.10.2020
  Osnovi medjunarodnog javnog prava - Obavjestenje
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   19.12.2018
  Nova objava - 19.12.2018 08:44
PRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   09.11.2018
  Nova objava - 09.11.2018 09:51