Obavještenja za predmete - - PRAVNE NAUKE -


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO   18.10.2021
  Vježbe iz predmeta Krivično pravo - opšti dio - 21.10. u 12h posredstvom BBB platforme
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   16.10.2021
  Opšta teorija prava - nastava
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO   15.10.2021
  Krivično procesno pravo - online predavanje 15.10.2021 u 8:15
- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO   15.10.2021
  Nasljedno pravo - vježbe za 20.10.
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO   29.09.2021
  ECTS - KRIVIČNO PRAVO - OPSTI DIO
- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO   29.09.2021
  Trgovinsko pravo - Teme za seminarske radove i praktična nastava
- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO   29.09.2021
  Nasljedno pravo - Teme za seminarske radove
- PRAVNE NAUKE - - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI   28.09.2021
  Savremeni pol sistemi - ECTS
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO   28.09.2021
  Krivično pravo (opšti dio) - kovid i apsolventski rok
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO   28.09.2021
  ECTS - Medjunarodno javno pravo 2021
- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO   28.09.2021
  Krivično pravo (opšti dio) - kovid i apsolventski rok
- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO   28.09.2021
   Trgovinsko pravo INFOlista za 2021_22_ Zimski semestar - 28.09.2021 12:55
- PRAVNE NAUKE - - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   27.09.2021
  Nova objava - 27.09.2021 10:39
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK STRUKE   27.09.2021
  Engleski jezik struke/Engleski jezik III: Uvodno predavanje
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   26.09.2021
  Opšta teorija prava - informaciona lista (ECTS)
- PRAVNE NAUKE - - STVARNO PRAVO   23.09.2021
  Rezultati ispita - septembar
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   23.09.2021
  Uvod u gradjansko pravo - rezultati septembar
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   23.09.2021
  Uvid u radove / Uvod u građansko / Stvarno
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA   22.09.2021
  Opšta i nacionalna istorija prava - rezultati ispita - septembar
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   22.09.2021
  Opšta teorija prava - rezultati
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   21.09.2021
  Opšta teorija prava - ispit
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   21.09.2021
  Nova objava - 21.09.2021 19:38
- PRAVNE NAUKE - - USTAVNO PRAVO   20.09.2021
  Ustavno pravo - rezultati septembar 2021
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   20.09.2021
  Raspored popravni / Uvod u građansko pravo / Stvarno pravo
- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO   20.09.2021
  Raspored / Notarsko pravo
- PRAVNE NAUKE - - RADNO PRAVO   20.09.2021
  OBAVJEŠTENjE ZA STUDENTE GENERACIJE 2020
- PRAVNE NAUKE - - FINANSIJSKO PRAVO   19.09.2021
  Finansijsko pravo - rezultati
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   18.09.2021
  Rezultati ispita održanog 18. septembra - 18.09.2021 12:00
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO   17.09.2021
  ISPIT IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA
- PRAVNE NAUKE - - NASLJEDNO PRAVO   16.09.2021
  Rezultati ispita održanog 16. septembra 2021. godine - 16.09.2021 12:31
- PRAVNE NAUKE - - UPRAVNO PRAVO   15.09.2021
  Upravno pravo - Septembarski rok 1
- PRAVNE NAUKE - - KOMPANIJSKO PRAVO   15.09.2021
  Rezultati iz Kompanijskog prava II termin 15 sep. 2021- 15.09.2021 12:06
- PRAVNE NAUKE - - RADNO PRAVO   15.09.2021
  TERMINI ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK
- PRAVNE NAUKE - - RIMSKO PRAVO   14.09.2021
  Rezultati polaganja u septembarskom ispitnom roku iz Rimskog prava 
- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO   14.09.2021
  Rezultati iz Trgovinskog prava II termin 14 sep. 2021 - 14.09.2021 11:12
- PRAVNE NAUKE - - AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE   13.09.2021
  Autorsko pravo i pravo industrijske svojine – Obavjestenje
- PRAVNE NAUKE - - RIMSKO PRAVO   13.09.2021
  Upisa ocjena iz Rimskog prava - ponedeljak 13.09.2021 u 10h
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK I   13.09.2021
  Obavjestenje
- PRAVNE NAUKE - - MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO   08.09.2021
  Rezultati ispita održanog 8. septembra - 08.09.2021 12:36
- PRAVNE NAUKE - - NOTARSKO PRAVO   08.09.2021
  Raspored septembar / Notarsko pravo
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   08.09.2021
  Opšta teorija prava - rezultati
- PRAVNE NAUKE - - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO   07.09.2021
  Raspored / Uvod u građansko pravo / Stvarno pravo
- PRAVNE NAUKE - - ENGLESKI JEZIK I   07.09.2021
  Rezultati ispita u popravnom septembarskom roku
- PRAVNE NAUKE - - OPŠTA TEORIJA PRAVA   06.09.2021
  Opšta teorija prava - Ispit
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   06.09.2021
  Rezultati ispita 1.09.2021.
- PRAVNE NAUKE - - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE   06.09.2021
  Uvid u radove ispita odrzanog 01.09.2021.
- PRAVNE NAUKE - - OBLIGACIONO PRAVO   04.09.2021
  Nova objava - 04.09.2021 17:46
- PRAVNE NAUKE - - TRGOVINSKO PRAVO   01.09.2021
  Rezultati iz Trgovinskog prava I termin sep. 2021 - 01.09.2021 11:41
- PRAVNE NAUKE - - RADNO PRAVO   01.09.2021
  Nova objava - 01.09.2021 11:47

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 18