Obavještenja za predmete - PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO


PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO - UGOVORI   12.10.2020
  Nova objava - 12.10.2020 17:23
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO - UGOVORI   21.02.2018
  Nova objava - 21.02.2018 12:06 Popravni završni ispit
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO - UGOVORI   09.02.2018
  Nova objava - 09.02.2018 19:07
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - STVARNO PRAVO - SVOJINA   29.01.2018
  STVARNO PRAVO- SVOJINA - ZAVRŠNI ISPIT
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   19.01.2018
  Nova objava - 19.01.2018 13:30
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   12.12.2017
  Nova objava - 12.12.2017 10:37
PRAVNE NAUKE - GRAĐANSKO PRAVNI SMJER - MATERIJALNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO - UGOVORI   08.12.2017
  Nova objava - 08.12.2017 18:40