Obavještenja za predmete - PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - TRGOVINSKO PRAVO   16.10.2021
  Predavanje iz predmeta Trgovinsko pravo - odjeljenje u Bijelom Polju - 16.10.2021 10:25
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO   15.10.2021
  Krivično procesno pravo - online predavanje 15.10.2021 u 8:15
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   28.09.2021
  nastava u Bijelom Polju iz Gpp
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO   16.09.2021
  U prilogu su rezultati ispita održanog 16. septembra 2021. godine. - 16.09.2021 13:59
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - RADNO PRAVO   15.09.2021
  TERMIN ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - RADNO PRAVO   01.09.2021
  Nova objava - 01.09.2021 11:46
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NASLJEDNO PRAVO   31.08.2021
  Rezultati ispita održanog 31.08.2021. - 31.08.2021 14:42
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - OBLIGACIONO PRAVO   30.08.2021
  Nova objava - 30.08.2021 17:36
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NOTARSKO PRAVO   07.07.2021
  Notarsko pravo BP / popravni završni ispit
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   05.07.2021
  Rezultati popravnog ispita
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   05.07.2021
  Rezultati popravnog ispita
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   30.06.2021
  POPRAVNI ISPIT
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   30.06.2021
  POPRAVNI ISPIT
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   14.06.2021
  Popravni završnog ispita iz GPP u Bijelom Polju
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   14.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   14.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - NOTARSKO PRAVO   11.06.2021
  Notarsko pravo BP / zavrsni ispit
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO   07.06.2021
  Krivično izvršno pravo-Bijelo Polje - Popravni zavrsni ispit
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   06.06.2021
  zavrsni ispit GPP Bijelo Polje
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   27.05.2021
  Popravni kolokvijum GPP Bijelo Polje prije 2017
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   27.05.2021
  završni i popravni ispit iz GPP u BP generacija prije 2017
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   23.05.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE PREDAVANJE
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   20.05.2021
  Predavanja/Konsultacije 27.05.2021 (08:30)
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   19.05.2021
  Nova objava - 19.05.2021 13:30
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   16.05.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE PREDAVANJE I POPRAVNI KOLOKVIJUM
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIMINALISTIKA   16.05.2021
  PREDAVANJE KRIMINALISTIKA BIJELO POLJE
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   05.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   05.05.2021
  Popravni kolokvijum - 7.05.2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   02.05.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM BIJELO POLJE GPP
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   28.04.2021
  Predavanje 29. 04.2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   28.04.2021
  Predavanje 29. 04.2021 12:14
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - RADNO PRAVO   28.04.2021
  POPRAVNI KOLOKVIJUM
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   25.04.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO PREDAVANJE
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - UPRAVNO PRAVO   21.04.2021
  Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo u Bijelom Polju
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   18.04.2021
  PREDAVANJE KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   16.04.2021
  Rezultati I kolokvijuma
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   16.04.2021
  Rezultati I Kolokvijuma
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   13.04.2021
  I kolokvijum
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   13.04.2021
  Redovni kolokvijum
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   11.04.2021
  PREDAVANJE KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   04.04.2021
  PREDAVANJE KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   31.03.2021
  Termin predavanja - 1.04.2021.
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   31.03.2021
  Termin predavanja 1.04.2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   30.03.2021
  kolokvijum GPP prije 2017
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   28.03.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BP PREDAVANJE
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   24.03.2021
  kolokvijum GPP BIJELO POLJE Bolonja prije 2017
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KOMPANIJSKO PRAVO   15.03.2021
  Termina predavanja 18.03.2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - POMORSKO PRAVO   15.03.2021
  Predavanje 18.03.2021
PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO   14.03.2021
  KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO BIJELO POLJE PREDAVANJE

1 | 2 | 3 | 4 | 5