Obavještenja za predmete - METALURGIJA I MATERIJALI


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   05.08.2022
  Prijava popravnog završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   23.06.2022
  rezultati popravnog završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   05.06.2022
  rezultati završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   15.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   08.05.2022
  Popravni kolokvijum
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   13.04.2022
  Engleski jezik II, kolokvijum - raspored polaganja
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   05.02.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   28.01.2022
  Tabela sa bodovima i predlogom ocjena nakon drugog termina završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   27.01.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   25.01.2022
  Računarska sala u kojoj će se održati Popravni Završni ispit 26. 01. 2022.
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   14.01.2022
  Bodovno stanje nakon prvog termina završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   13.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   11.01.2022
  Popravni drugi kolokvijum_promjena sale
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   11.01.2022
  Računarska sala u kojoj će se održati Završni ispit 12. 01. 2022.
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   06.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   29.12.2021
  Ispitna pitanja za završni ispit
METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   24.12.2021
  Krajnji rok za predaju grafičkih radova
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   23.12.2021
  Rezultati nakon popravka drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   21.12.2021
  Termin održavanja POPRAVNOG KOLOKVIJUMA
METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   20.12.2021
  Termin održavanja popravnog II kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   20.12.2021
  Popravak drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   18.12.2021
  Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 20. 12. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   18.12.2021
  VAŽNO OBAVJEŠTENJE - Izvodjenje nastave UŽIVO dana 20. 12. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   15.12.2021
  Bodovno stanje nakon II kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   14.12.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   14.12.2021
  Bodovno stanje nakon izrade drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   11.12.2021
  Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 13. 12. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   11.12.2021
  VAŽNO OBAVJEŠTENJE: ON-LINE izvodjenje nastave 13. 12. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   05.12.2021
  Konsultacije iz Računarstva 05.12.2021 u 09:00
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   05.12.2021
  Termin drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   03.12.2021
  Termin održavanja II kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I   02.12.2021
  Termini kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   01.12.2021
  On-line priprema za II kolokvijum
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   28.11.2021
  Rezultati nakon prvog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   24.11.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   23.11.2021
  Ispitna pitanja za drugi kolokvijum
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   20.11.2021
  Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 22. 11. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   16.11.2021
  Termin održavanja popravnog I kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   14.11.2021
  Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 15. 11. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   12.11.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   10.11.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   08.11.2021
  Rezultati polaganja I kolokvijuma (06.11.2021.)
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   06.11.2021
  Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 08. 11. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   04.11.2021
  Rezultati I kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   01.11.2021
  Termin prvog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   01.11.2021
  Termin održavanja I kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   31.10.2021
  Termin održavanja I kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   29.10.2021
  Ispitna pitanja za prvi kolokvijum
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   21.10.2021
  Laboratorijske vježbe

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8