Obavještenja za predmete - MATEMATIKA


MATEMATIKA - METODIKA MATEMATIKE II   07.03.2021
  Nastava - 4. nedelja
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   03.03.2021
  Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   03.03.2021
  Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   13.02.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   13.02.2021
  Popravni završni ispit - promjena termina
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   12.02.2021
  Popravni završni ispit - promjena termina
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   06.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   06.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   30.01.2021
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   25.01.2021
  Termin završnog ispita
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.01.2021
  Termin završnog ispita
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   23.01.2021
  Predavanje 9
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   20.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   16.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   15.01.2021
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   11.01.2021
  Pregled radova
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   10.01.2021
  Zavrsni ispit -- struktura
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   08.01.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   06.01.2021
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   05.01.2021
  Kolokvijumi i završni
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   03.01.2021
  Predavanje 8
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   27.12.2020
  Predavanja
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   26.12.2020
  Termin kolokvijuma
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   25.12.2020
  Zadaci za vježbu i termin kolokvijuma
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.12.2020
  Rezultati kolokvijuma i termin popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   23.12.2020
  Vježbe 6 i 7
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   22.12.2020
  Predavanja
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   21.12.2020
  rjesenje pitanja za 10 bodova
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   20.12.2020
  sesto online predavanje
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   19.12.2020
  Kolokvijum
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   14.12.2020
  peto online predavanje
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   13.12.2020
  sedmo predavanje
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   12.12.2020
  Termin kolokvijuma
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   11.12.2020
  sesto predavanje
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   08.12.2020
  cetvrto online predavanje
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   07.12.2020
  Predavanja
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   07.12.2020
  peto predavanje
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   06.12.2020
  drugo online predavanje
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   06.12.2020
  trece online predavanje
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   30.11.2020
  Predavanja
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   25.11.2020
  Vježbe 5
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   25.11.2020
  Predavanja
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.11.2020
  prvo online predavanje
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   21.11.2020
  cetvrto predavanje
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   10.11.2020
  Vježbe 4
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   08.11.2020
  Vježbe 3
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   08.11.2020
  Obavještenje - nastava
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   28.10.2020
  trece predavanje
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   28.10.2020
  drugo predavanje
MATEMATIKA - GEOMETRIJA   26.10.2020
  Termin predavanja

1 | 2