Obavještenja za predmete - MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - KRIPTOGRAFIJA   20.02.2021
  Криптографија - обавјештење
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA IZRAČUNLJIVOSTI   15.02.2021
  Nastava
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - KRIPTOGRAFIJA   14.02.2021
  Nova objava - 14.02.2021 08:42
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   06.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   25.01.2021
  Termin završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   23.01.2021
  Predavanje 9
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   11.01.2021
  Pregled radova
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   08.01.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   03.01.2021
  Predavanje 8
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   26.12.2020
  Termin kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   25.12.2020
  Zadaci za vježbu i termin kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   23.12.2020
  Vježbe 6 i 7
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   12.12.2020
  Materijali
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   25.11.2020
  Vježbe 5
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   20.11.2020
  Materijali, organizacija vježbi
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   10.11.2020
  Vježbe 4
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   08.11.2020
  Slajdovi sa predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   08.11.2020
  Vježbe 3
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   23.10.2020
  Vježbe 2