Obavještenja za predmete - MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   02.12.2021
  Kolokvijum 7.12.
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBARSKA TOPOLOGIJA   24.11.2021
  Zadaci
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   22.11.2021
  osmo predavanje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   18.11.2021
  Vježbe 5
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - VJEŠTAČKAINTELIGENCIJA   18.11.2021
  Domaći zadatak
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   16.11.2021
  sedmo online predavanje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   11.11.2021
  sesto online predavanje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBARSKA TOPOLOGIJA   06.11.2021
  Katalog
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   06.11.2021
  Nova objava - 06.11.2021 19:05
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   02.11.2021
  peto online predavanje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   29.10.2021
  Vježbe 3
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   28.10.2021
  trece online predavanje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   28.10.2021
  cetvrto online predavanje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.10.2021
  Vježbe 1
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   22.10.2021
  Vježbe 2
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBARSKA TOPOLOGIJA   19.10.2021
  Predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   14.10.2021
  Online casovi - prijava
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   12.10.2021
  drugo online predavanje 21/22
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   11.10.2021
  Vježbe 1
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   05.10.2021
  Online predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   04.10.2021
  predavanja 21/22
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   04.10.2021
  prvo online predavanje 2021/22
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   04.10.2021
  predavanja 21/22
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   04.09.2021
  Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka i drugi termin dodatnog roka
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - KRIPTOGRAFIJA   20.02.2021
  Криптографија - обавјештење
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA IZRAČUNLJIVOSTI   15.02.2021
  Nastava
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - KRIPTOGRAFIJA   14.02.2021
  Nova objava - 14.02.2021 08:42
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   06.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   25.01.2021
  Termin završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   23.01.2021
  Predavanje 9
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   11.01.2021
  Pregled radova
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   08.01.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   03.01.2021
  Predavanje 8
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   26.12.2020
  Termin kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   25.12.2020
  Zadaci za vježbu i termin kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   23.12.2020
  Vježbe 6 i 7
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   12.12.2020
  Materijali
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   25.11.2020
  Vježbe 5
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   20.11.2020
  Materijali, organizacija vježbi
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   10.11.2020
  Vježbe 4
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   08.11.2020
  Slajdovi sa predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   08.11.2020
  Vježbe 3
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   23.10.2020
  Vježbe 2