Obavještenja za predmete - MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1   24.10.2021
  Vježbe 4
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   24.10.2021
  Online predavanja 27.10.
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU   24.10.2021
  Obavještenje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU   24.10.2021
  Predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 3   19.10.2021
  Obavještenje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FUNKCIONALNA ANALIZA   19.10.2021
  Termin vježbi
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1   17.10.2021
  Vježbe 3
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 3   14.10.2021
  Moodle stranica
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU   13.10.2021
  Pristup DL platformi
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA VJEROVATNOĆE   11.10.2021
  Vježbe 12.10.2021.
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA 1   11.10.2021
  Materijal za treću sedmicu
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1   09.10.2021
  Vježbe 2
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA VJEROVATNOĆE   05.10.2021
  Predavanja i vježbe
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA 1   05.10.2021
  Materijal za prvu sedmicu
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA 1   05.10.2021
  Materijal za drugu sedmicu
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   04.10.2021
  Link za vježbe
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   03.10.2021
  Vježbe u drugoj sedmici nastave
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU   03.10.2021
  Predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - RAČUNARI I PROGRAMIRANJE   30.09.2021
  Način držanja vježbi iz računara i programiranja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA   30.09.2021
  Прво предавање
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE   29.09.2021
  Predavanja u prvom semestru školske 2021/22
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   29.09.2021
  Vježbe
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - OPERATIVNI SISTEMI   28.09.2021
  Online predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - BAZE PODATAKA   28.09.2021
  Online predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   28.09.2021
  Predavanja u sali 106
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   27.09.2021
  Rezultati "kovid" roka
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   26.09.2021
  Vježbe u prvoj sedmici nastave
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU   26.09.2021
  Nastava u sali 106
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - MJERA I INTEGRAL   24.09.2021
  Rezultati
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FUNKCIONALNA ANALIZA   24.09.2021
  Rezultati - zadaci
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2   23.09.2021
  Rezultati ispita u drugom terminu dodatnog roka
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   23.09.2021
  Preliminarni rezultati nakon drugog septembarskog roka - A i B smjer
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   23.09.2021
  Preliminarni rezultati
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA   23.09.2021
  Nova objava - 23.09.2021 22:08
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - BEZBJEDNOST RAČUNARSKIH SISTEMA   22.09.2021
  Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FUNKCIONALNA ANALIZA   22.09.2021
  Termin ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - STATISTIKA   22.09.2021
  Ispit - promjena termina
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   22.09.2021
  Grupe za popravni septembarski rok
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FUNKCIONALNA ANALIZA   21.09.2021
  Rezultati - zadaci (završni ispit)
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   21.09.2021
  Septembarski rok, predlog ocjena
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   21.09.2021
  Drugi septembarski rok
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   20.09.2021
  Preliminarni rezultati, prijava za popravni ispit
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   20.09.2021
  Septembarski rok, rezultati ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - MJERA I INTEGRAL   20.09.2021
  Septembarski rok - promjena termina
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA MJERE   20.09.2021
  Septembarski rok - promjena termina
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   20.09.2021
  Drugi septembarski rok
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1   19.09.2021
  Rezultati ispita u drugom terminu dodatnog roka
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - RAČUNARSKE MREŽE   18.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog popravnog roka
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA   17.09.2021
  Konačni rezultati septembarskog roka
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA 2   16.09.2021
  OBAVJEŠTENJE - prvi septembarski rok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 30