Obavještenja za predmete - RAČUNARSKE NAUKE


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Konsultacije 25.11.

24.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 1

Консултације везане за материјал са предавања

23.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA

Odlaganje kolokvijuma

23.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU

Produzava se online nastava

23.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA

Odlaganje kolokvijuma

23.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 1

Поправни тест - Ц смјер

22.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 3

Vježbe - online 23.11.

22.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 1

Vježbe - online 23.11.

22.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Termin konsultacija

22.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA

Termin konsultacija

22.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - BEZBJEDNOST RAČUNARSKIH SISTEMA

Rezultati kolokvijuma

21.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Vježbe - 20.11.

20.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA

Termin kolokvijuma

20.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA

Primjer proslogodisnjeg kolokvijuma

20.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 1

Резултати теста-студијски програм Ц

20.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Vježbe za 8. sedmicu

19.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 18. 11. 2020.

18.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU

Predavanja 17.11.

16.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Konsultacije

16.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA

Konsultacije

16.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - RAČUNARI I PROGRAMIRANJE

Raspored grupa za prvi kolokvijum

16.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI JEZICI

Kolokvijum

16.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI JEZICI

Praktični projekat

16.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 3

Nova objava - 13.11.2020 10:06

13.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Zadaci za 13.11.

12.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 11. 11. 2020.

11.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - BEZBJEDNOST RAČUNARSKIH SISTEMA

Termin održavanja kolokvijuma

11.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Vježbe za 7. sedmicu

11.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 1

Предавања

10.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - OPERATIVNI SISTEMI

I test - rezultati

10.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 1

Link za vjezbe, ponedjeljak, 9.11.

09.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 3

Nova objava - 09.11.2020 14:53

09.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Odlaganje konsultacija

09.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA

Odlaganje konsultacija

09.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 3

Online nastava - vjezbe

08.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 1

Online nastava - vjezbe

08.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Praktični projekat - teme

07.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI JEZICI

Predavanja

06.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 1

Тест

06.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - BAZE PODATAKA

Odlaganje časa vježbi

05.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU

Prelazak na online nastavu

05.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Zadaci za 06.11.

04.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Vježbe za 6. sedmicu

04.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 04. 11. 2020.

04.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE

Prvi test

04.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Drugi domaći zadatak

02.11.2020


RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE

Grupe za prvi test

31.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Obavještenje ze vježbe

30.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - OPERATIVNI SISTEMI

Prvi test - grupe

30.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA

Predavanje i vježbe - V nedelja

30.10.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 35