Obavještenja za predmete - MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA 2   05.05.2021
  [Ažurirano] Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA MATEMATIKA   05.05.2021
  Vježbe - pozivnica
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA 2   21.04.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA   14.04.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA MATEMATIKA   14.04.2021
  Vježbe - pozivnica
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA 2   07.04.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA   07.04.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA MATEMATIKA   07.04.2021
  Vježbe - pozivnica
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA MATEMATIKA   30.03.2021
  Online čas - pozivnica
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA   30.03.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   28.03.2021
  Kolokvijum 23.4.
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA MATEMATIKA   24.03.2021
  Online čas - pozivnica
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA   24.03.2021
  Odlaganje predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA 2   17.03.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA MATEMATIKA   16.03.2021
  Online čas
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA   03.03.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   03.03.2021
  Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   03.03.2021
  Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA 2   24.02.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA1   23.02.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   19.02.2021
  Online nastava
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   18.02.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA   18.02.2021
  Link za pristup predavanju
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA   15.02.2021
  Prvo predavanje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   13.02.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   13.02.2021
  Popravni završni ispit - promjena termina
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   12.02.2021
  Popravni završni ispit - promjena termina
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - SLUČAJNI PROCESI   11.02.2021
  Popravni ispit, novi termin
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - SLUČAJNI PROCESI   10.02.2021
  Ispit
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA1   06.02.2021
  Termin polaganja kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   06.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   06.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA1   01.02.2021
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   30.01.2021
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   30.01.2021
  Rezultati završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   27.01.2021
  Rezultati
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - SLUČAJNI PROCESI   26.01.2021
  Moodle platforma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   25.01.2021
  Termin završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.01.2021
  Termin završnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   23.01.2021
  Predavanje 9
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - SLUČAJNI PROCESI   23.01.2021
  Materijal sa konsultacija
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - SLUČAJNI PROCESI   21.01.2021
  Konsultacije
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA1   20.01.2021
  Kolokvijum
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   16.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   11.01.2021
  Pregled radova
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   11.01.2021
  Pregled radova
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   10.01.2021
  Zavrsni ispit -- struktura
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   08.01.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   06.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   06.01.2021
  Rezultati kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6