Obavještenja za predmete - FIZIKA


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Vježbe-opšti tenzorski račun

29.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Opšti tenzorski račun

27.11.2020


FIZIKA - ELEKTROMAGNETIZAM

Online nastava

25.11.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online, 26.11.

25.11.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I / MEHANIKA/

prekid rada u labaratoriji- 24.11.2020 13:30

24.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Afine transformacije

23.11.2020


FIZIKA - ELEKTROMAGNETIZAM

Predavanja

23.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Tenzori, glava 5-vježbe

22.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Glava 5-vježbe

22.11.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vježbe za 9. sedmicu

22.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.11.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vježbe za 8. sedmicu

18.11.2020


FIZIKA - FIZIČKA MEHANIKA

Nova objava - 18.11.2020 17:09

18.11.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online

18.11.2020


FIZIKA - MATEMATIKA III

Termin kolokvijuma

17.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Popravni kolokvijum

16.11.2020


FIZIKA - FIZIČKA MEHANIKA

Nova objava - 16.11.2020 21:21

16.11.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online

11.11.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vjezbe za 7. sedmicu

10.11.2020


FIZIKA - RAČUNARI I PROGRAMIRANJE

Online nastava

09.11.2020


FIZIKA - ELEKTROMAGNETIZAM

Online nastava

09.11.2020


FIZIKA - KVANTNA MEHANIKA I

Prelazak na online nastavu

08.11.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK III

Obavještenje

05.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Rezultati kolokvijuma

04.11.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vježbe za 6. sedmicu

02.11.2020


FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI

Kolokvijum iz Matematickih metoda

29.10.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vježbe za 5. sedmicu

25.10.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAK.II /ELEKTROMAGNETIZAM/

Nova objava - 18.10.2020 08:22

18.10.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vježbe za 4.nedelju

18.10.2020


FIZIKA - MATEMATIKA III

Nova objava - 14.10.2020 13:39

14.10.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vježbe za 3.nedelju

10.10.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK III

Obavještenje

08.10.2020


FIZIKA - MATEMATIKA III

Termin predavanja

08.10.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAK.II /ELEKTROMAGNETIZAM/

Nova objava - 04.10.2020 21:12

04.10.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Materijal za vježbe za drugu radnu sedmicu

04.10.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I / MEHANIKA/

Raspored rada u labaratoriji - 02.10.2020 09:53

02.10.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I / MEHANIKA/

Obavjestenje za studente I godine st. pr. Fizika - 01.10.2020 10:01

01.10.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK III

Obavještenje

01.10.2020


FIZIKA - ELEKTROMAGNETIZAM

Plan rada u akademskoj 2020/21. godini

30.09.2020


FIZIKA - RAČUNARI I PROGRAMIRANJE

Plan rada u akademskoj 2020/21. godini

30.09.2020


FIZIKA - RAČUNARI I PROGRAMIRANJE

Instalacija virtualne mašine

30.09.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAK.II /ELEKTROMAGNETIZAM/

Nova objava - 29.09.2020 15:02

29.09.2020


FIZIKA - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

Rezultati ispita

25.09.2020


FIZIKA - MATEMATIKA III

Rezultati ispita

25.09.2020


FIZIKA - RAČUNARI I PROGRAMIRANJE

Predavanja i vježbe

25.09.2020


FIZIKA - ELEKTROMAGNETIZAM

Predavanja i vježbe

25.09.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati, II termin

24.09.2020


FIZIKA - STATISTIČKA FIZIKA

Rezultati popravnog završnog ispita

23.09.2020


FIZIKA - OSCILACIJE I TALASI

Rezultati zavrsnog ispita i predlog ocjene

23.09.2020


FIZIKA - OPTIKA

Nova objava - 23.09.2020 13:10 Rezultati popravnog ispita iz Optike

23.09.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 11