Obavještenja za predmete - FIZIKA


FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA

Online nastava

25.11.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Pozivnica za zoom nastavu.

22.11.2020


FIZIKA - FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA

Nova objava - 19.11.2020 12:00 Link video predavanja o transportnim procesima u jonizovanim gasovima

19.11.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Nova objava - 19.11.2020 15:04

19.11.2020


FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA

Nastava 20.11.2020.

19.11.2020


FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA

Online nastava

11.11.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Pozivnica za zoom nastavu.

09.11.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Nova objava - 28.10.2020 09:43

28.10.2020


FIZIKA - FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA

Termin za nastavu u prvoj sedmici

09.10.2020


FIZIKA - FIZIKA ČVRSTOG STANJA

Rezultati završnog ispita

17.07.2020


FIZIKA - ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA II

Ocjene Skolska praksa- 02.07.2020 20:06

02.07.2020


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II

Osvojeni poeni- 30.06.2020 12:21

30.06.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Ocjene

30.06.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Rezultati i termin popravnog roka

20.06.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II

Nova objava - 17.06.2020 10:32

17.06.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Promjena satnice

16.06.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Probni test I ostali materijali

31.05.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (Zoom)

14.05.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (zoom)

11.05.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Nova objava - 07.05.2020 14:21

07.05.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu 29.4. Prezentacija studentskih radova

30.04.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Nova objava - 29.04.2020 20:22

29.04.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Online nastava za 29.4.

28.04.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (Zoom)

23.04.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Online nastava

22.04.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (Zoom)

09.04.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu 8.4.

08.04.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Materjal za nastavu 1.4.

01.04.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje (Zoom)

01.04.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu

29.03.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu za 25.3.

29.03.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Online nastava

27.03.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Nastavni materijal za 25.3.

25.03.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Onlajn nastava

18.03.2020


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II

Prezentacija Metodika nastave II- 17.03.2020 11:13

17.03.2020


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II

Uputstvo za rad tokom obustave nastave - 17.03.2020 12:03

17.03.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II

Nova objava - 17.03.2020 12:23 Online nastava

17.03.2020


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II

Termin za kolokvijum- 14.03.2020 12:04

14.03.2020


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE II

03.03.2020


FIZIKA - FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA

Nova objava - 30.01.2020 16:25 Rezultati završnog ispita iz Fizike jonizovanih gasova i predlog ocena

30.01.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Nova objava - 30.01.2020 17:19

30.01.2020


FIZIKA - ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA I

Ocjene - 20.01.2020 13:01

20.01.2020


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I

Rezultati zavrsnog ispita- 16.01.2020 14:26

16.01.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Nova objava - 11.01.2020 10:44

11.01.2020


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I

Rezultati II predavanja

25.12.2019


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I

25.12.2019


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I

25.12.2019


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Nova objava - 21.12.2019 21:27

21.12.2019


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Nova objava - 16.12.2019 17:39

16.12.2019


FIZIKA - METODIKA NASTAVE FIZIKE I

Poeni osvojeni na I predavanju- 11.12.2019 12:17

11.12.2019


1 | 2