Obavještenja za predmete - BIOLOGIJA


BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   02.12.2021
  Termin ispita, septembarski rok
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   02.12.2021
  Satnica vježbi
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   01.12.2021
  Materijali za predavanje o Lignophytama
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   30.11.2021
  Materijal za OSMU i DEVETU laboratorijsku vježbu
BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   30.11.2021
  Kolokvijum
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   30.11.2021
  Najava aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici i termini preostalih provjera znanja
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   25.11.2021
  Satnica vježbi
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   24.11.2021
  Najava drugog kolokvijuma
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   23.11.2021
  Rezultati I kolokvijuma
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   23.11.2021
  Materijali za ovonedeljnu nastavu
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   22.11.2021
  Materijal za SEDMU laboratorijsku vježbu
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA   21.11.2021
  I KOLOKVIJUM - REZULTATI
BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA   18.11.2021
  Nova objava - 18.11.2021 02:00
BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA I   18.11.2021
  Nova objava - 18.11.2021 04:02
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   18.11.2021
  Satnica vježbi
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA   17.11.2021
  rezultati kolokvijuma I
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA   17.11.2021
  I KOLOKVIJUM
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   16.11.2021
  Materijali za ovonedeljnu nastavu i osvrt na izostanke sa vježbi
BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA   15.11.2021
  I KOLOKVIJUM - REZULTATI
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA   14.11.2021
  I KOLOKVIJUM
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA   13.11.2021
  Nadoknada predavanja
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA   11.11.2021
  raspored polaganja kolokvijuma I
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   11.11.2021
  Satnica vježbi
BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA II   11.11.2021
  Nova objava - 11.11.2021
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   10.11.2021
  RAspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   10.11.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma i materijal za ovonedeljnu nastavu
BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA   09.11.2021
  I KOLOKVIJUM
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   08.11.2021
  Materijal za PETU i ŠESTU laboratorijsku vježbu
BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA   06.11.2021
  I KOLOKVIJUM
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA   05.11.2021
  Rezultati testa
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   02.11.2021
  Satnica i mjesto polaganja kolokvijuma
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   01.11.2021
  Prezentacija: ALGE - Uvod
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   01.11.2021
  Prezentacija: Razdio Cyanophyta
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   01.11.2021
  Prezentacija: Razdio Rhodophyta
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA   29.10.2021
  Raspored polaganja testa
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   28.10.2021
  Najava kolokvijuma
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA   28.10.2021
  Nova objava - 28.10.2021 10:19 Obavještenje za vježbe
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   28.10.2021
  Terenska nastava
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   28.10.2021
  Struktura seminarskog/naučnog rada
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   27.10.2021
  Materijali za ovonedeljnu nastavu
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   26.10.2021
  Materijal za ČETVRTU laboratorijsku vježbu
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA   26.10.2021
  REZULTATI KOLOKVIJUMA
BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA I   25.10.2021
  Nova objava - 25.10.2021 18:35
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA   24.10.2021
  Test
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA   22.10.2021
  PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   20.10.2021
  Materijal za TREĆU laboratorijsku vježbu
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   20.10.2021
  Koncept i satnica sutrašnje nastave
BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   19.10.2021
  Obavještenje
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   14.10.2021
  Zborno vrijeme i mjesto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 38