Obavještenja za predmete - BIOLOGIJA-EKOLOGIJA


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Online vježbe

26.11.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOGEOGRAFIJA

Online vježbe

25.11.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Materijal za vježbe

01.11.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA

Predavanje

12.10.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOGEOGRAFIJA

Uvodno predavanje

12.10.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOLOGIJA POPULACIJA

Nova objava - 11.10.2020 08:11

11.10.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

EVIDENCIJA POENA

21.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

KONACNA EVIDENCIJA POENA

21.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

KONACNA EVIDENCIJA POENA

21.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

rezultati popravnog zavrsnog

10.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Popravni ispit iz Biostatistike

08.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

EVIDENCIJA POENA

02.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Rezultati završnog ispita

01.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Ispit iz Biostatistike

29.06.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

evidencija poena i predlog ocjena

18.06.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

Nova objava - 17.06.2020 01:10 Rezultati Test-a

17.06.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

sakupljeni poeni do 17.06.

17.06.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

ispit iz Biostatistike

09.06.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Pripremni test

26.05.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Pripremni test - odlaganje

15.05.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Pripremni test

14.05.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 14. nedelja

11.05.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Obavještenje vezano za domaće zadatke

07.05.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 13. nedelja

04.05.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 12. nedelja

28.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Obavještenje - nastava

24.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Domaći rad - 11. nedelja

22.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 11. nedelja

20.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 10. nedelja

13.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 9. nedelja

06.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

Nova objava - 06.04.2020 20:43 Vježba br.6.

06.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI

Nova objava - 01.04.2020 17:37

01.04.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Primjeri

31.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

materijali za predavanja i informacija o online nastavi

30.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 8. nedelja

30.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

seminarski rad

30.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

Nova objava - 30.03.2020 16:00 Vježba br.5

30.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - KRENOBIOLOGIJA I EKOLOGIJA PODZEMNIH VODA

Predavanje - Podjela Izvora

30.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI

Nova objava - 25.03.2020 15:59

25.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

Nova objava - 23.03.2020 13:44 Materijal za vježbe br. 3 I 4.

23.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Nastava - 7. nedelja

23.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

Materijali za predavanja i seminarski radovi

22.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Obavještenje - nastava

18.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

materijal za predavanja i seminarski radovi

17.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

seminarski radovi

16.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

Citiranje

09.03.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

drugo predavanje

19.02.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

prvo predavanje

12.02.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

katalog i prvo predavanje

12.02.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

prvo predavanje i katalog

12.02.2020


1 | 2 | 3