Obavještenja za predmete - INFRASTRUKTURE


INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   27.06.2021
  Inženjerska hidrologija - Predaja grafičkih radova
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   20.05.2021
  Inženjerska hidrologija - ispitna pitanja
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   10.05.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 11.05. u 15:30
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   22.04.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 22.04. u 15:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   21.04.2021
  Inženjerska hidrologija - Termin vježbi
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   14.04.2021
  Inženjerska hidrologija - Termin vježbi
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   08.04.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 08.04. u 15:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   07.04.2021
  Inženjerska hidrologija - Termin vježbi
INFRASTRUKTURE - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA   06.04.2021
  I kolokvijum - Petak, 09.04.2021.god. u 10.15h
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   01.04.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 01.04. u 15:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   31.03.2021
  Inženjerska hidrologija - Vjezbe
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   18.03.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 18.03. u 15:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   11.03.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 11.03. u 15:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   10.03.2021
  Inženjerska hidrologija - Termin vježbi
INFRASTRUKTURE - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA   07.03.2021
  Online predavanja - Komunalna hidrotehnika - 08.03. u 13:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   04.03.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 04.03. u 15:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   01.03.2021
  Termin vježbi
INFRASTRUKTURE - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA   28.02.2021
  Online predavanja - Komunalna hidrotehnika -01.03. u 13:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   25.02.2021
  Online predavanja - Inženjerska Hidrologija - 25.02. u 15:00
INFRASTRUKTURE - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA   21.02.2021
  Online predavanja - Komunalna hidrotehnika - 22.02. u 13:15
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   17.02.2021
  Online predavanja - Hidrologija - 18.02. u 15:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA GEODEZIJA   15.02.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita - Inženjerska geodezija - 2020/21
INFRASTRUKTURE - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE   15.02.2021
  Hidrotehničke građevine Predavanja (Zoom link)
INFRASTRUKTURE - MODELIRANJE U HIDROTEHNICI   15.02.2021
  Online predavanja -Modeliranje u hidrotehnici - 16.02. u 13:00
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDROLOGIJA   13.02.2021
  Termin vježbi
INFRASTRUKTURE - MODELIRANJE U HIDROTEHNICI   13.02.2021
  Termin vježbi
INFRASTRUKTURE - KOMUNALNA HIDROTEHNIKA   12.02.2021
  Online predavanja - Komunalna hidrotehnika II -15.02. u 13:15
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   30.01.2021
  Ukupan broj poena nakon održanog završnog ispita
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA GEODEZIJA   29.01.2021
  Rezultati završnog ispita - Inženjerska geodezija - 2020/21
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   03.01.2021
  Rezultati II kolokvijuma
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA GEODEZIJA   29.12.2020
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - geodezija - 2020/21
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA GEODEZIJA   23.12.2020
  Rezultati drugog kolokvijuma - Inženjerska geodezija - 2020/21
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA GEODEZIJA   07.12.2020
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2020/21
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   26.11.2020
  Rezultati I kolokvijuma
INFRASTRUKTURE - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA   24.11.2020
  Odlaganje termina I kolokvijuma
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA GEODEZIJA   21.11.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma - Inženjerska geodezija - 2020/21
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   17.11.2020
  Link/predavanja
INFRASTRUKTURE - MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU   17.11.2020
  Termin polaganja I kolokvijuma
INFRASTRUKTURE - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA   17.11.2020
  Termin polaganja I kolokvijuma
INFRASTRUKTURE - INŽENJERSKA HIDRAULIKA   29.10.2020
  I kolokvijum