Obavještenja za predmete - MEDICINA


MEDICINA - HIRURGIJA   23.09.2022
  Raspored predavanja
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   13.09.2022
  Rezultati iz Hemije za medicinare, II septembarski rok
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   02.09.2022
  Rezultati iz Hemije za medicinare, I avgustovski rok
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   27.06.2022
  Rezultati iz Hemije - III junski rok
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   16.06.2022
  Rezultati iz Hemije - II junski rok
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   03.06.2022
  Rezultati Ispita iz Hemije - I junski rok
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   29.04.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   04.03.2022
  Rezultati Ispita iz Hemije, martovski rok (korona rok)
MEDICINA - KLINIČKA PROPEDEVTIKA   22.02.2022
  Raspored prakticne nastave
MEDICINA - INTERNA MEDICINA   22.02.2022
  Raspored prakticne nastave
MEDICINA - KLINIČKA GENETIKA   17.02.2022
  Raspored predavanja Klinicka Genetika 2022
MEDICINA - PEDIJATRIJA   17.02.2022
  Raspored predavanja
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   10.02.2022
  Konačne ocjene
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   03.02.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita (dio Hemija)
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   28.01.2022
  Modifikovani predlog ocjena
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   25.01.2022
  Predlog ocjena
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   21.01.2022
  Rezultati Završnog ispita iz Hemije za studente medicine
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   20.01.2022
  Termin polaganja popravnih kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   18.01.2022
  Modifikovani bodovi sa drugog kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   17.01.2022
  Preliminarni rezultati drugog kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   15.01.2022
  Drugi kolokvijum
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   11.01.2022
  Primjer završnog ispita
MEDICINA - VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U MEDICINI   24.12.2021
  Pred 24 XII 2021
MEDICINA - VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U MEDICINI   17.12.2021
  Pred 17 XII 2021
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   02.12.2021
  Preliminarni rezultati kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   29.11.2021
  Nadoknada vježbi iz organske hemije
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   28.11.2021
  Kolokvijum
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   27.11.2021
  Prvo predavanje
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   27.11.2021
  Informator, ispitna pitanja
MEDICINA - VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U MEDICINI   26.11.2021
  Pred 26 XI 2021
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   26.09.2021
  Prvi čas
MEDICINA - HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA   24.09.2021
  Uvodno predavanje iz predmeta Histologija i embriologija
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   06.09.2021
  Rezultati ispita (dio Hemija) u 1. septembarskom roku
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   05.07.2021
  Rezultati ispita (dio Hemija) u 3. junskom roku
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   23.06.2021
  Rezultati ispita (dio Hemija) u 2. junskom roku
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   04.03.2021
  Rezultati Ispita iz Hemije, martovski rok
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   13.02.2021
  Zaključne ocjene, školska 2020/21
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   06.02.2021
  Rezultati Popravnog završnog ispita iz Hemije za studente medicine
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   03.02.2021
  Predlog ocjena 2
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   22.01.2021
  Rezultati Završnog ispita iz Hemije za studente medicine
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   18.01.2021
  Predlog ocjena
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   15.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   11.01.2021
  Termin uvida u kolokvijume-organska hemija
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   21.12.2020
  Predavanje
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   16.12.2020
  Predavanje
MEDICINA - MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA   14.12.2020
  Kolokvijum
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   13.12.2020
  Predavanje
MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA   08.12.2020
  Predavanje

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6