Obavještenja za predmete - STOMATOLOGIJA


STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA   08.12.2021
  Nova objava - 08.12.2021 15:19 Mentorska nastava
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   06.12.2021
  Kolokvijum
STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA   24.11.2021
  Pred 24 XI Mentorska nastava
STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA   27.10.2021
  Mentorska nastava1
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   27.09.2021
  Prvi čas
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   24.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   12.05.2021
  Nova objava - 12.05.2021 23:53
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   10.05.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   16.04.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   05.04.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
STOMATOLOGIJA - MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA   25.03.2021
  Parcijalana pločasta proteza 1 - prezentacija
STOMATOLOGIJA - MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA   03.03.2021
  Rezultati kolokvijuma- Totalne proteze
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   28.02.2021
  Raspored praktične nastave
STOMATOLOGIJA - KLINIČKA OROFACIJALNA GENETIKA   22.02.2021
  Obavještenje o m etodskim jedinicama na predmetu
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   16.02.2021
  Informator, ispitna pitanja
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   13.02.2021
  Konačne ocjene, školska godina 2020/21
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   13.02.2021
  Prvo predavanje - izmjena!
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA   08.02.2021
  Prvo predavanje
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   08.02.2021
  Predlog ocjena
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   25.12.2020
  Nova objava - 25.12.2020 15:44
STOMATOLOGIJA - MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA   29.11.2020
  Mobilna stomatološka protetika pretklinika- materijal za studente 3
STOMATOLOGIJA - MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA   29.11.2020
  Mobilna stomatološka protetika pretklinika- materijal za studente 4
STOMATOLOGIJA - MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA   22.11.2020
  TEME ZA SEMINARSKI RAD
STOMATOLOGIJA - INFORMATIKA I STATISTIKA U STOMATOLOGIJI   17.11.2020
  Zadaci za pripremu ispita
STOMATOLOGIJA - MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA   16.11.2020
  Mobilna stomatološka protetika pretklinika- materijal za studente 2
STOMATOLOGIJA - MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA   15.11.2020
  Mobilna stomatološka protetika pretklinika- materijal za studente
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   29.09.2020
  Nova objava - 29.09.2020 15:13
STOMATOLOGIJA - OPŠTA I ORALNA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA   28.09.2020
  Obavještenje za studente prve godine
STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK I   27.09.2020
  Engleski jezik I - Obavještenje o početku nastave
STOMATOLOGIJA - ORALNA PATOLOGIJA   15.07.2020
  Nova objava - 15.07.2020 13:41
STOMATOLOGIJA - ORALNA PATOLOGIJA   03.07.2020
  Nova objava - 03.07.2020 08:14
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   31.05.2020
  Nova objava - 31.05.2020 15:09
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   27.05.2020
  Nova objava - 27.05.2020 11:26
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   24.05.2020
  Nova objava - 24.05.2020 23:17
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   24.05.2020
  Nova objava - 24.05.2020 23:20
STOMATOLOGIJA - PSIHIJATRIJA   20.05.2020
  Predavanja Psihijatrija - 20.05.2020 08:31
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   18.05.2020
  Nova objava - 18.05.2020 14:48
STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUKE O PONAŠANJU   18.05.2020
  Predavanja Osnovi nauke o ponasanju - 18.05.2020 21:55
STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   17.05.2020
  Vježbe (ZOOM)
STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK IV   17.05.2020
  Predavanje (ZOOM)
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   13.05.2020
  Nova objava - 13.05.2020 00:05
STOMATOLOGIJA - PSIHIJATRIJA   13.05.2020
  Predavanja Psihijatrija - 13.05.2020 08:15
STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK U STOMATOLOGIJI IV   13.05.2020
  Predavanje (ZOOM)
STOMATOLOGIJA - OSNOVI NAUKE O PONAŠANJU   11.05.2020
  Predavanja Osnovi nauke o ponasanju - 11.05.2020 22:31
STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   10.05.2020
  Vježbe (ZOOM)
STOMATOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK IV   10.05.2020
  Predavanje (ZOOM)
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   09.05.2020
  Nova objava - 09.05.2020 13:45
STOMATOLOGIJA - PSIHIJATRIJA   06.05.2020
  Predavanje Psihijatrija - 06.05.2020 09:08
STOMATOLOGIJA - DJEČJA STOMATOLOGIJA   06.05.2020
  Nova objava - 06.05.2020 10:09 Dječja stomatologija-vježbe
STOMATOLOGIJA - ORALNA MEDICINA   05.05.2020
  Nova objava - 05.05.2020 20:59

1 | 2 | 3 | 4