Obavještenja za predmete - PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - MANUELNE TEHNIKE

Masaza 1

06.04.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - MANUELNE TEHNIKE

LImfna drenaza

06.04.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - BALNEOKLIMATOLOGIJA-izborni

Balneo 06 04

06.04.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM II

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 31.03.

31.03.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - BALNEOKLIMATOLOGIJA-izborni

Nova objava - 27.03.2020 17:08

27.03.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - PROPRIOCEPTIVNE TEHNIKE U FIZIOTERAPIJI

PROPR. TEHNIKE

27.03.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ORTOTIKA I PROTETIKA

ORTOTIKA I PROTETIKA

25.03.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - MANUELNE TEHNIKE

MANUELNE TEHNIKE masaza 2 i 3

25.03.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM II

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 6. i 7. sedmicu

24.03.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - ENGLESKI JEZIK I

Nova objava - 22.03.2020 18:58

22.03.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 30.01.2020 15:05 Rezultati popravnog završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

30.01.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 20.01.2020 14:34 Rezultati završnog ispita iz Fizike i predlog ocena

20.01.2020


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 31.12.2019 13:22 Rezultati II kolokvijuma iz Fizike

31.12.2019


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 17.11.2019 14:20 Rezultati I kolokvijuma iz Fizike

17.11.2019


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 16.01.2019 16:47 Rezultati završnog ispita iz Fizike

16.01.2019


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - BIOMEDICINSKA INFORMATIKA SA ZDRAV STATISTIKOM

Nova objava - 20.12.2018 15:10

20.12.2018


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 16.12.2018 20:29Rezultati iz Fizike II kolokvijum

16.12.2018


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA - FIZIKA

Nova objava - 23.11.2018 12:33 Rezultati I kolokvijuma iz Fizike

23.11.2018


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA -

Nova objava - 02.10.2018 13:39 Materijal sa predavanja

02.10.2018


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA -

Nova objava - 19.01.2018 14:54 Rezultati završnog ispita iz Fizike

19.01.2018


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA -

Nova objava - 21.10.2017 20:50

21.10.2017


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA -

Nova objava - 08.10.2017 00:24

08.10.2017


PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA -

Nova objava - 07.10.2017 23:04

07.10.2017