Mašinski fakultet

Oprema


IdSlika/Ident.broj/Naziv/Proizvođač/ModelEdit Jedinica Kom God.proiz. God.nab/Izvor sredstava/Nab.vrij. Lokacija/Zadužen/Kontakt Karakteristike/Namjena Napomena
128   Lab VIEW 10 National Instruments
10
1020072007

1200Softver za akviziciju podataka
127   OPREMA ZA ISPITIVANJE LIFTOVA
Fotometar, Fonometar SL4001, Dinamometar RSC/2t sa priborom, DIGIDYN, Obrtomjer, Hronometar
20072007

1500 eura


Fotometar, Fonometar, Dinamometar, Obrtomjer, Hronometar
Ispitivanje liftova
126   Sistem za akviziciju podataka
LPM 9381 9000 Series.., DPI270 Digital Process Indicator, Analoque Output 0-10Vdc, Green Display, Infrared Pen
20072007

1500125   Aparat za određivanje korozivnosti
20102010

7000 euraodređivanje dejstva korozije na bakarnoj traci
124   Aparat za određivanje sadržaja vode destilacijom
20102010

1100123   Aparat za određivanje tačke paljenja
20102010

8000 eura
Mašinski fakultet Centar za Motore i Vozila


122   Aparat za određivanje kinematskog viskoziteta naftnih derivata
20102010

8000121   Poluautomatski aparat za destilaciju (nafta naftini derivati) u skladu sa metodama ASTM D 86, IP 123, NFM 07002, ISO
20102010

8000 eura120   ANSYS Academic Research CFD, ANSYS Academic Mashinig Tools, ANSYS Academic CFD Turbo Tools ANSYS
120102010

8000 eura


software
119   Senzor za mjerenje nivoa tečnosti u rezervoaru
FMR240-A5V1GGJAA2A Micropilot M FMR240
20102010

1800Mjerenje nivoa tečnosti
117   toplotni fluksmetar
ITI Model HB-100 Heatprobe, K-Factor attachment
120102010
Mašinski fakultet
800 eura
Mašinski fakultet - Centar za energetiku


Mjerenje toplotnog fluksa
116   Sensor za mjerenje protoka
PMD75-ABA7D11BAAA Deltabar S PMD 75
120102010
115   Senzor protoka fluida KROHNE
IFC 300C
120102010

1300 eura
Mašinski fakultet, Centar za energetiku


114   Senzor za mjerenje dinamičkog pritiska NORTH Point Ltd
2300V4, 6011A05, 6011A60, 6409A06, 4114B1
120102010
Sopstvena sredstva
1600
MAšinski fakultet


113   Uredjaj za mjerenje temperature
EXPP-K-20-500, Type "K" MPW-K-MF, 5TC-TT-K-30-36, 5TC-TT-K-36-36, SA1-K, HHP4252, HHP4200-SW SOFTWARE & CABLE FOR HHP4000
120102010

1300 euraMjerenje temperature u različitim režimima
112   Mikroskop
Stereo ZOOM microscope 7-45X
120082008
Sopstvena sredstva
1400 eura
Mašinski fakultet


Koristi se za pravljenje snimaka površine u visokoj rezoluciji
105   Pro/ENGINER University Plus Site Licens
1 licenca20102010

1300
Mašinski fakultet, 3D Centar


Softver
104   Matlab Suite (MATLAB- SIMULINK) + Matlab Suite (MATLAB- SIMULINK)+ Neural Network Toolbar
20092009
TEMPUS projekat
Mašinski fakultet

Software
103   Set senzora za rastojanje i pomjeranje
FP1120
1 kom20092009

5000


5 senzora za rastojanje i pomjeranje različitog tipa, 1 komplet testnih objekata, 1 pokazivač položaja, 1 komplet tegova, 1 kontroler za motor, 1 analognu konekcionu jedinicu, 1 signalnu prekidačku jedinicu, 1 linearni potenciometar, 1 verier mjerni instrument, 1 radna jedinica sa vretenima, 1 pogonski motor, 1 skretna poluga
Koristi se u nastavi i u istraživačke svrhe u oblasti mjerenja rastojanja i položaja objekata
102   Set senzora bilizine
FP1110
120092009

3200


1 komplet testnih objekata, 1 pokazivač položaja, 1 funkcijski generator/brojač/stopwatch, 1 distribuciona jedinica, 1 rotaciona jedinica, 8 senzora blizine različitog načina rada i tipa, 2 jednosmjerne optičke barijere (1 transmiter i 1 receiver), 1 kapacitivni prekidač blizine, 1 infrared optička barijera, 1 prekidač, 1 reflektorska jedinica za reflekcionu svjetlosnu barijeru, 3 optička vlakna.
Koristi se u nastavi i u istraživačke svrhe u oblasti mjerenja blizine.
101   1-kanalni funkcijski generator talasa, 30 MHz Agilent, isporučilac Ibis-Instruments doo, Beograd
220122012

3 200 euraKoristi se u nastavi i u istraživačke svrhe u oblasti tehničkih mjerenja
100   Software FluidSIM-P v4.0
v 4.0
13 licenci20092009

24 000Koristi se u nastavi i u istraživačke svrhe za dizajniranje upravljačkih dijagrama za pneumatsko i elektropneumatsko upravljanje.
99   Software FluidSIM-H v4.0
v 4.0
13 licenci20092009

28 000Koristi se u nastavi i u istraživačke svrhe za dizajniranje upravljačkih dijagrama za hidrauličko i elektrohidrauličko upravljanje
98   Set senzora za silu i pritisak FESTO, Njemačka
FP1130
1 set20092009
TEMPUS projekat
24 000 eura
Mašinski fakultet, Laboratorija za automatizaciju, mjerenja i mehatroniku

020 245 003
2 različita analogna senzora za pritisak, 1 prekidač pritiska, pneumatsko-električni pretvarač, 1 senzor sile, 1 senzor sile za skretnu polugu, povratni prekidač za pritisak, 1 komplet tegova, 1 komplet tegova oblika diska, 1 distribuciona jedinica, pojačivač - mjerni most, 1 analogna konekciona jedinica, 1 signalna prekidačka jedinica, 1 startni prekidač sa filterskim upravljačkim ventilom, 2 manifolda za pritisak, 1 rezervoar za vazduh pod pritiskom, 1 cilindar, 1 ventil sa tasterom, 1 jednosmjerni ventil za regulaciju protoka, 10 m plastičnih cijevi.
Koristi se u nastavi i u istraživačke svrhe u oblasti mjerenja blizine.
97   Oprema za akviziciju podataka National Instruments
- RJ50 kabl sa 10-pinskim utikacem, - kabl za napajanje, - Software NI ACADEMIC SITE LICENSE - DEPARTMENT TEACHING, - cRIO-9474 uticni modul za automatsku obradu podataka, - cRIO-9481 upravljacka jedinica za automatsku obradu podataka, - cRIO-9423 uticni modul za automatsku obradu podataka, - NI 9263 uticni modul za automatsku obradu podataka, - cRIO-9201, uticni modul za automatsku obradu podataka, - USB-6008, uticni USB modul za automatsku obradu podataka, - cRIO-9401, uticni modul za automatsku obradu podataka, - USB-9162, nosac za uticni modul za automatsku obradu podataka, - cRIO-9901, drzaci, - NI 9205, uticni modul za automatsku obradu podataka, - NI 9237, uticni modul za automatsku obradu podataka, - cRIO-9234, uticni modul za automatsku obradu podataka, - NI 9219, uticni modul za automatsku obradu podataka, - SBRIO-9632, kompjuterska upravljacka tabla, - NI WLS-9163 IEEE 802.11B/G nosac za module serije C i DAQMX drajver za softver - CRIO-9022, kompjuterska upravljacka tabla, - cRIO-9114, postolje za kompjuter, - NI 9207, uticni modul za automatsku obradu podataka, - Napajanje 24 VDC, preklopna spojnica za terminale, - cDAQ-9174, ram za uticne table za automatsku obradu podataka.
1 set20112011
TEMPUS projekat
20 200 eura
Mašinski fakultet, Laboratorija za automatizaciju, mjerenja i mehatroniku

020 245 003

Oprema služi za akviziciju podataka i upravljanje.