Marketing u saobraćaju


Semestar: 5
ECTS: 3.75
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. prikupi informacije o potrebama potrošača na osnovu analize tržišta za potrebe izrade marketing plana, 2. primjenjuje medode i tehnike za potrebe poboljšavanja marketing strategije, 3. objasni elemente marketing miksa, 4. opiše i analizira mogućnosti primjene informacionih sistema u marketingu, 5. raspravlja kao član tima o pojedinim koracima u izradi marketing plana.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vujović Aleksandar2x1
4B+16S+1P
1x1
4B+16S+1P