Mikro i elektromehanički sistemi (MEMS)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đukanović Milena2x1S
3S
1x1S
3S
1x1S
3S