Primjena računara


Semestar: 3
ECTS: 3.5
Status: O
Fond: 1+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije i procjenjuje hardverske i softverske komponente savremenih personalnih računara 2. Samostalno koristi programe iz paketa Microsoft Office 3. Objasni osnovne koncepte povezivanja računara u mreže i Interneta 4. Skicira osnovne korake u projektovanju informacionih sistema manje i srednje složenosti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović Savo1x1
11S+14P


Pavlović Kosta
2x1
11S+14P