Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razlikuje uzroke nastanka bolesti biljaka - prepozna simptome najznačajnijih bolesti poljoprivrednih kultura - opiše osnovne odlike prouzrokovača bolesti biljaka - objasni interakciju prouzrokovača, biljke domaćina i faktora sredine - obrazloži najznačajnije mikoze, bakterioze i viroze gajenih biljaka, njihove uzročnike, ciklus razvoja i načine prenošenja - navede mjere suzbijanja koje se mogu primijeniti u suzbijanja najznačajnijih štetnih organizama poljoprivrednih kultura

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ4x1
12B+11S+11P
1x2
12B+11S+11P

Predavanja i vježbe 20. oktobar

Predavanje srijeda 13. oktobar

Predavanje srijeda 6. oktobar

Osvojeni poeni i predlog ocjene u "korona" roku

Početak nastave

Korona rok

Ispitna pitanja za Završni ispit

Ispitna pitanja za II Kolokvijum