Objektno orjentisano programiranje


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet student će biti u mogunosti da i) piše programe na programskom jeziku C++; ii) koristi koncept klase prilikom izrade softvera;iii) upotrebljava koncepte nasljeđivanja i apstraktnih klasa u cilju povezivanja različitih softverskih modula; iv) vrši ponovnu upotrebu programskog koda koristeći koncepte objektno orijentisanog programiranja; v) kreira šablone klasa i operatorske funkcije u programskom jeziku C++.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Aleksandar2x1
9B+28S+3P


Ivanović B Igor
1x1
9B+28S+3P