Engleski jezik 4


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi složenu matematičku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti diferencijalne geometrije, topologije, vektorskih prostora i matematičke analize, - zna da na engleskom jeziku pročita složenije matematičke izraze, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti matematike na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na višem srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kostić Savo2x1
21B+17S+8P