Analitička geometrija


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Božidar2x1
50B+19P


Slović Dušica
2x1
50B+19P