Operativni sistemi


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije osnovne koncepte operativnih sistema i njihovu unutrašnju strukturu; 2. razumije načine realizacije, principe i kriterijume pri dizajnu operativnih sistema i koristi ih u programiranju; 3. koristi i razumije glavne savremene operativne sisteme; 4. projektuje i razvija programe korišćenjem sistemskih poziva; 5. razvija programe korišćenjem shell programiranja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanišić Predrag3x1
13B+11S+3P


Bulatović Luka
2x1
13B+11S+3P