Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x3
38B+8P
MILOJE SUNDIĆ2x3
38B+8P
DRAGANA MILOŠEVIĆ3x1
38B+8P

Predlog ocjena

Evidencija poena

Rezultati popravnog kolokvijuma II

Rezultati popravnog kolokvijuma I

Ispitna pitanja

Rezultati kolokvijuma II