Teorija kodiranja


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Božović Vladimir4x1S
3S