Teorija društvenog razvoja II


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Prepozna osnovna obilježnja različitih društveno-ekonomskih formacija (robovlasničko društvo, feudalizam, kapitalizam, socijalizam); Objasni strukture kapitalističkog i socijalističkog društvenog poretka; Spozna i objasni uzroke nastanka i sloma socijalističkog sistema; Definiše i objasni pojmove postsocijalističke tranzicije i transformacije; Navede i objasni ključne probleme postsocijalističke transformacije u Crnoj Gori 1990-2015

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vidojević Zoran3x1
6B+5S+3P


Ćeranić Goran
2x1
6B+5S+3P