Metodika nastave likovne kulture I


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 1+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bushati Ikbal (UNI-Skadar)1x1
4B
2x1
4B