Grafika II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: VP
Fond: 2.67+1.22+0.44
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Raspoznaje osnovne grafičke pojmove kroz grafičku tehnologiju duboke štampe i crtež. 2. Odabere materijal i alat za tehnike duboke štampe. 3. Primijeni organizaciju rada u grafičkoj radionici kao i prevenciju i manipulaciju štetnih i otrovnih materijala u grafici. 4. Istraži likovnu morfologiju posebnost likovno-grafičkog izraza i upoznavanje sa tehnološkim mogućnostima duboke štampe kroz likovnu pedagogiju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kapisoda Marija2x1
31B

0.44x3
14B
Jovo Petričević
2x1
31B
0.44x3
14B