Grafika VI


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: O
Fond: 4+2+1.34
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Utvrdjuje saznanja u procesu višebojne štampe kao i mogućnosti kombinovanih postupaka. 2. Primjenjuje izbor tehnika na usaglašavnje sa sopstvenim kreativnim procesom i likovnim izrazom. 3. Organizuje praktičan rad, radi ovladavanja realizacijom procesa štampe. 4. Govori o novim tehnološkim postupcima koji su usaglaseni sa crtačkim istraživanjima. 5. Razvija istraživanja daljih kreativnih saznanja na osnovu predhodnih iskustava. 6. Analizira i procjenjuje kvalitet zadatog programa i postignutog kreativnog rezultata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bošković Vesna2x1
6B+1P

0.67x1
6B+1P
Burić Anka2x1
6B+1P

0.67x1
6B+1P
Jovo Petričević
2x1
6B+1P