Uvod u TV režiju I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Uvod u TV režiju 1, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: razumiju osobine i funkcije televizije kao medija i znaju da ih uporede sa ostalim elektronskim i umjetničkim medijima; razumiju zadatke i kreativne vještine televizijskog režisera u proizvodnom televizijskom sistemu; razumiju osnovne tehonološke procese koje se primjenjuju u procesu tv režije; objasne kordinaciju između kreativnih i tehnoloških procesa u izradi tv emisije; koriste osnovnu stručnu terminologiju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija