Filmski i TV scenario VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmski I TV scenario VI, studentkinje i studneti će biti osposobljeni da: vladaju tehnikom scenarističke pripreme TV drame; osmisle i samostalno napištu scenarističku adaptaciju kratke price; kroz formu tritmenta studentima Dramaturgije predlože adaptaciju kratke price; ravnopravno sa scenaristima/studentima Dramaturgije, kreativno razrađuju više verzija scenarija, do finalne verzije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Sošić Željko2x1
2B+2S+1P