Filmska i TV režija II


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Osnovi FTV režije II, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • razumiju osobine i funkcije televizije kao medija i znaju da ih uporede sa ostalim elektronskim i umjetničkim medijima; • razumiju zadatke i kreativne vještine televizijskog režisera u proizvodnom televizijskom sistemu; • razumiju osnovne tehnološke procese koje se primjenjuju u procesu tv režije; • mogu da objasne koordinaciju izmedju kreativnih i tehnoloških procesa u izradi tv emisije • koriste osnovnu stručnu terminologiju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija