Televizijska produkcija V


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Da
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta TV produkcija V, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Definišu osnovne funkcije, metode i tehnike marketinga i PR-a, kao i njihove posebnosti na televiziji; • Analiziraju tržište medija i uspostave politiku cijena na televiziji; • Vladaju metodologijom marketinških i medijskih istraživanja; • Kreativno i operativno organizuju produkciju TV reklame; • Obrazlože specifičnosti menadžmenta televizije na strateškom, funkcionalnom i operativnom nivou; • Izrade programski i organizacioni elaborat TV stanice

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Filipović Jelena2x1
5B+3S
2x1
5B+3S