Francuski jezik II


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+6+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Razumije istoriju francuskog argoa, način formiranja i leksičke specifičnosti. 2. Samostalno kreira i analizira semantičke matrice argoa. 3. Primjenjuje specijalizovani vokabular Interneta i informatike na francuskom jeziku. 4. Prepoznaje i analizira francusku toponimiju i antroponimiju. 5. Vlada francuskom terminologijom koja se odnosi na razne igre riječi i iste primjenjuje, objašnjava i analizira. 6. Vlada nivoom B2 znanja francuskog jezika (govorni i pisani), koji mu omogućava da se upiše na bilo koji francuski univerzitet.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Barac Milan2x1
8B


Anđelić Jasna
4x1
8B

Špadijer Sonja
2x1
8B